Eleverna byggde fågelholkar och insektshotell

Wij Trädgårdar anordnade dag om biologisk mångfald

Femmorna på Perslundaskolan fick lära sig mer om fåglar och insekter när Wij Trädgårdar anordnade en dag om biologisk mångfald. Tillsammans med trädgårdspersonalen och arbetsmarknadsenheten fick eleverna lära sig hur man bygger insektshotell och fågelholkar. 

Se en film med trädgårdsmästare Frida Mörnerud, Lilly och Ivar i klass 5b och Johan Blomquist och Anders Granlund från arbetsmarknadsenheten i länken nedan.

Se filmen här (öppnas i nytt fönster)