Förändrad ledningsorganisation inför nya läsåret

Biträdande rektorer blir rektorer inom för- och grundskola

Inför den kommande terminen har utbildnings- och kulturförvaltningen valt att göra förändringar i ledningen inom för- och grundskolan. Den förändrade organisationen väntas ge tydligare uppdrag och ansvarsförhållanden. 

Från och med augusti övergår samtliga biträdande rektorer till att bli rektorer för för- och grundskola. Rektorn för grundskolan övergår till att bli chef för elevhälsan och kvalitetsutvecklare. 

- Det här görs för att det ska bli tydligare för elever, vårdnadshavare och medarbetare vem som är ansvarig rektor för respektive enhet. Tidigare har rektor delegerat ansvar vidare till biträdande rektorer, men eftersom den biträdande rollen inte finns benämnd i styrdokumenten kan det ha varit svårt i den lilla organisationen att förstå hur ansvarsfördelningen varit tänkt. Jag förväntar mig att förändringen bidrar till att det blir tydligare uppdrag och ansvarsförhållanden som ska bidra till en ökad kvalitét, säger Malin Larsson, utbildnings- och kulturchef.

Ledning för- och grundskola

  • Monica Eliasson, rektor för Stenhuggarens och Byarnas förskolor samt Öppna förskolan.
  • Torbjörn Martinsson, tf. rektor för Wij förskola samt ansvar för timvikarier inom förskolan.
  • Sofia Göthe, rektor för Gäverängeskolan F-3 och Åbyggeby skola F-3.
  • Anna Höglund, rektor för Perslundaskolan 4-6 samt 7-9.
  • Marianne Axlund, chef för Elevhälsan och kvalitetsutvecklare för Utbildnings- och kulturförvaltningen.

Läsårsstart

På tisdagen den 23 augusti startar skolan för elever i Ockelbo kommuns grundskolor. Du kan läsa mer här om lästider och lovdagar (öppnas i nytt fönster).