vy från drönare över Ockelbo

Företagare ger Ockelbo kommun fint betyg

I en årlig mätning om service till företag

Ockelbo kommun får ett fint betyg när det gäller kommuners service till företag. I den årliga NKI-rankingen (Nöjd Kund Index) hamnar kommunen på plats 67 av 205 medverkande kommuner.

- Ett positivt företagsklimat kräver en effektiv myndighetsutövning och service från kommunerna till företagen. Bemötande, återkoppling och information är avgörande faktorer för att skapa en välkomnande och stöttande miljö för företag. Genom att ta del av denna mätning kan vi kontinuerligt förbättra vår service till företagare och främja en hälsosam näringslivsutveckling, säger Mimmi Ekström, näringslivschef Ockelbo kommun.

Verktyg för att mäta nöjdhet

Nöjd kund-index är ett värdefullt verktyg för att mäta företagares nöjdhet med kommunernas service. Den nationella kundundersökningen som årligen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, visar att vi för år 2022 har ett NKI på 77, jämfört med 76 förra året. Det innebär också att Ockelbo kommun hamnar på plats 67 bland de medverkande kommunerna, jämfört med 85 året innan.

- Vi ser oss som modiga samhällsbyggare som gärna utmanar det traditionella myndighetsutövandet med ett bredare kundperspektiv för att få företag att trivas hos oss. Att komma in tidigt i processen och förstå helheten i företagarens behov och önskemål vet vi är en framgångsfaktor. Att lotsa företagarna rätt bidrar till att vi kan fånga upp frågetecken och underlätta för alla inblandade, säger Martina Svensson, Enhetschef Bygg & Förvaltningsstöd Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS).

Företagare har fått ge omdömen om hur deras ärenden hanterats vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens och effektivitet. Detta inom områdena brand, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Undersökningen är en direkt kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service.

Ta del av resultatet i rapporten (öppnas på skr.se).