Malin Larsson håller fram ett x-trafikkort på perrongen i Ockelbo

Ungdomar i Ockelbo får fria resor med kollektivtrafiken i hela länet

Gäller alla ungdomar i åldern 16-19 år

Från och med den 15 augusti får alla ungdomar i Ockelbo kommun i åldern 16-19 år gratis kollektivtrafikresor i hela länet. Ockelbo kommun blir den första kommunen i Gästrikland som ansluter sig till X-trafiks biljett Ung i Gävleborg.

- Detta innebär att ungdomarna kan röra sig fritt och ta sig till skola, sommarjobb, gå på träningar och besöka kulturevenemang i hela länet, samt träffa kompisar som inte bor i Ockelbo, alla tider på dygnet, året runt, säger Malin Larsson, chef för utbildnings- och kulturförvaltningen i Ockelbo kommun.

Ökar likvärdigheten

Resekortet delas ut till alla ungdomar folkbokförda i kommunen från och med den 15 augusti det år de fyller 16 år till den 30 juni det år man fyller 19 år. Biljetten kommer att ge obegränsat antal resor alla dagar dygnet runt med X-trafiks bussar och X-tåg i hela Gävleborgs län, samt till och från Sundsvall och Falun.

- Det här kommer öka likvärdigheten bland våra ungdomar. Tidigare har skolbiljetterna varit kopplade till gymnasiet, men det här kommer att gälla alla 16-19 åringar som är folkbokförda i kommunen, säger Malin Larsson.

Ersätter gamla skolbiljetter

Utbildnings- och kulturnämnden fattade den 1 juni beslutet om att införa biljetten Ung i Gävleborg, som ersätter de gamla skolbiljetterna som varit kopplade till skoldagar och gällt vissa tider på dygnet. Inom kort kommer ett brev med information att skickas hem till berörda ungdomar och vårdnadshavare. Från och med 2023 kommer kortet att delas ut den 1 juli istället för den 15 augusti.

- Med det här beslutet minskar vi administrationen för ungdomarna och vårdnadshavare, men även för oss som arbetar i kommunen. Kostnaden för kommunen kommer ligga på ungefär samma nivå som idag. Det här har varit väldigt efterlängtat och det känns jättebra att det nu har gått i hamn, säger Malin Larsson.

Fakta om resekortet Ung i Gävleborg

  • Obegränsat antal resor alla dagar dygnet runt med X-trafiks bussar och X-tåg i hela Gävleborgs län samt till/från Falun och Sundsvall. 
  • Anslutningsresa med stadstrafiken i Sundsvall med linje 1-5 måndag-söndag.
  • Resa i 2 klass med SJs Snabbtåg, InterCity-tåg och Regionaltåg inom Gävleborgs län samt till/från Sundsvall.
  • Resa med Tåg i Bergslagen inom Gävleborgs län samt till Falun, Horndalsbruk, Fors och Avesta/Krylbo.

Kortet gäller ungdomar som är folkbokförda i Ockelbo kommun från den 15 augusti det år de fyller 16 år fram till den 30 juni det år de fyller 19 år. För asylsökande gäller samma datum och ålder, samt att man ska vara boende i Ockelbo kommun och vara inskriven i någon skola.

Du som går på gymnasiet men inte berörs av det här kortet kommer få ett kort som anpassas utifrån förutsättningarna för dina studier.

2022-06-03