Inga Gullström och ett par arbetsskor

Fria arbetsskor till vård- och omsorgspersonal

Ska införas i år

I år ska all tillsvidareanställd vård- och omsorgspersonal i Ockelbo kommun erbjudas fria arbetsskor. Det beslutet tog en enig socialnämnd den 9 februari. Satsningen är en del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och syftar också till att öka jämställdheten.

- Det här är en viktig jämställdhetsfråga. Majoriteten som arbetar inom vård- och omsorg är kvinnor och inom andra mansdominerande yrken är det vanligt att arbetsgivaren tillhandahåller arbetsskor. Det känns upplyftande att få genomföra den här satsningen så att personalen kan gå i bekväma skor, säger Anna Engblom (S), socialnämndens ordförande.

Socialförvaltningen ska nu påbörja ett arbete med att ta fram riktlinjer för arbetsskor, samt påbörja en upphandling av en leverantör. Under året ska all tillsvidareanställd personal inom särskilt boende erbjudas ett par skor medan personal inom LSS och socialpsykiatri, hemtjänst samt hemsjukvård erbjuds två par skor.

Kämpat länge

En som kämpat länge i frågan är Inga Gullström som fram till sin pension vid årsskiftet var huvudskyddsombud och arbetsplatsombud vid hemtjänsten, samt hade ett förtroendeuppdrag i Kommunal Mitt Västra Gästrikland. För två år sedan skickade hon en skrivelse till socialnämnden  om att införa gratis arbetsskor till anställda inom vården, något som ledde till att frågan började utredas.

- Jag blev jätteglad när jag fick höra om beslutet. Vi som jobbar inom vård och omsorg går och står mycket under dagarna och då är det viktigt att man har rätt skor på sig så att man förebygger förslitningsskador. Riktiga arbetsskor är dyra och är något som alla kanske inte har råd med. Nu har jag ju gått i pension och får inga skor, men jag är glad att de andra får skor, det är därför jag har jobbat för det här, säger Inga Gullström, nybliven pensionär och timvikarie vid hemtjänsten i Ockelbo.

Inget svårt beslut

Den sammantagna kostnaden beräknas ligga på 270–300 tusen kronor årligen. Under 2023 så finansieras det med hjälp av statsbidraget ”Säkerställa en god vård och omsorg av äldre”. Arbetsskor har varit en viktig fråga för socialförvaltningen som en del i att förebygga arbetsskador och att vara en attraktiv arbetsgivare.

- Det känns jättebra och det var inget särskilt svårt beslut från min sida. Jag ser det som en självklarhet att man ska ha ergonomiskt riktiga arbetsskor när man utför ett så pass tungt arbete och det är även positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. Nu ska vi ta fram detaljerade riktlinjer för hur det här så gå till och sen ska vi göra en upphandling. Efter det så inför vi det här så snabbt som möjligt, senast den 31 december, säger Johan Callenmark, chef för socialförvaltningen.

Porträtt Johan Callenmark

Johan Callenmark är nöjd över att beslutet är fattat.

2023-02-20