wij herrgård

Kommunstyrelsen föreslår att sälja del av fastigheterna på Wij Trädgårdar

Slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige 19 december

En enig kommunstyrelse fattade den 13 december ett beslut om att föreslå till kommunfullmäktige att sälja herrgården på Wij Trädgårdar med tillhörande tomt och byggnader till JIW Förvaltning AB, en del av FAM AB. Med en ny stark och engagerad aktör ges nya möjligheter för en utveckling av hela området.

Den 27 april meddelade Ockelbo kommun och FAM AB att man inledde ett samarbete för att utveckla området Wij Trädgårdar. Nu har ett förslag till beslut tagits av kommunstyrelsen om att sälja del av fastigheterna på Wij Trädgårdar för 6,4 miljoner kronor till JIW Förvaltning AB som är en del av FAM AB som ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna.

Köpet innefattar Wij Herrgård med tillhörande flyglar, arkivet på den lilla kullen, samt ett markområde på 2,8 hektar. Fokuset hos köparen kommer vid en genomförd affär att ligga på att restaurera herrgården.

Historisk koppling

FAM AB äger bland annat Kopparfors Skogar som har en stark historisk koppling till platsen Wij Trädgårdar. Under stora delar av 1900-talet var det skogsägande bolaget kommunens största arbetsgivare och är nu åter representerade i Ockelbo. Kopparfors har sitt största skogsdistrikt i kommunen samt ett kontor i en av flyglarna på Wij. FAM:s visioner framåt för platsen rimmar väl med de ambitioner som verksamheten på Wij Trädgårdar har såsom hållbarhet, biologisk mångfald och utbildning.

Markområdet som ska säljas består idag av bland annat en lekplats, tennisbana och boulebana. För att dessa områden, samt ytor för Wij Trädgårdars verksamhet även framåt ska vara tillgängliga kommer ett nyttjanderättsavtal att tecknas mellan FAM och Ockelbo kommun. Ett arbete med en ny detaljplan har även påbörjats.

Genom försäljningen får kommunen en lägre underhållsskuld att hantera och med den nya aktören FAM AB ges nya möjligheter att utveckla inte bara området, utan även kommunen och regionen.

Det slutgiltiga beslutet tas den 19 december vid kommunfullmäktige.

wij herrgård och flyglar

De två flyglarna som omger Wij Herrgård.

Arkivkullen

Det gamla arkivet på den så kallade arkivkullen.

2022-12-13