flera olika landsbygdsbilder samt logotyper

Vill du utveckla din plats?

Presentera din idé för Leader Gästrikebygden

Leader Gästrikebygden finansierar utvecklingsprojekt till nytta för dig som bor, lever och verkar här. Har du en idé som kan förverkligas tillsammans med andra? Då kan du söka projektstöd!

Leader Gästrikebygden är en ideell förening som jobbar med landsbygdsutveckling genom leadermetoden. Det betyder att lokala behov, engagemang och samarbete är centralt. Föreningen coachar, kopplar ihop och finansierar utvecklingsidéer. Leader Gästrikebygden samarbetar med områdets föreningsliv, näringsliv och myndigheter. Verksamheten är till för landsbygden i Gästriklands alla fyra kommuner.

Läs mer om Leader Gästrikebygden (öppnas på leadergastrikebygden.se)

Leader Gästrikebygden finansieras åren 2023-2027 finansieras av Gästriklands kommuner, Region Gävleborg och EU.

2023-09-12