Malin Larsson är ny utbildnings- och kulturchef

Var tidigare rektor för förskolan

Ockelbo kommun har anställt Malin Larsson som ny chef för utbildnings- och kulturförvaltningen. Hon var tidigare rektor för förskolan och har den senaste tiden varit tillförordnad chef (tf.) för samma förvaltning. 

I början av året valde Ola Johansson att lämna sitt uppdrag som chef för utbildnings- och kulturförvaltningen. Sedan dess har en rekryteringsprocess pågått där Malin Larsson under tiden tagit rollen som tillförordnad förvaltningschef. Den 17 maj blev det klart att hon nu kan ta bort tf. framför sin titel.

- Det känns hedrande och jättespännande. Detta är ett väldigt viktigt uppdrag att jobba med utifrån att vi är här för våra barn och ungdomar och att de ska få en bra utbildning för sitt livslånga lärande, säger Malin. 

Bakgrund som förskollärare

Malin Larsson blev färdigutbildad förskollärare 1999 och har sedan dess arbetat både i privata och kommunala verksamheter inom förskola och grundskola, varav 11 år i olika chefsroller. De senaste tre åren har hon arbetat som rektor för förskolan i Ockelbo kommun.

- Jag har lärt känna organisationen både inom förskolan men även kopplat mot de andra delarna i förvaltningen då vi har en ledningsgrupp där vi har fokus på gemensamma frågor. Så jag har redan en inblick i vart vi är och var vi är på väg någonstans i utvecklingsarbetet, säger hon och fortsätter:

- Jag kommer bidra med ett tydligt ledarskap och arbeta för att vi ska fortsätta bygga så vi får en struktur och kvalité på verksamheterna utifrån rådande styrdokument och lagar, säger Malin Larsson.

2022-05-17