Nu ger vi torget ett lyft

För ett mer attraktivt och trivsamt torg

Nu inleder vi arbetet med att ge torget i Ockelbo ett lyft. Vecka 34 påbörjas en ombyggnation som bland annat innehåller en nyasfalterad parkering med fler parkeringsplatser, nya planteringsytor och cykelställ med tak. Förändringarna är den första etappen för att göra centrum mer attraktivt och trivsamt.

- Nu gör vi en makeover av torget som vi vill behålla i sitt ursprung, men ändå skapa fler möjligheter att sitta och umgås och fler parkeringsplatser för både bilar och cyklar. Vi vill att torget som är ansiktet utåt ska vara levande och attraktivt för besökare men även för Ockelboborna och våra fantastiska handlare, säger Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Två nya parkeringsplatser

Det blir ett ordentligt lyft för torget när man fräschar upp med rejäla material och nya planteringsytor. Parkeringen kommer fortsättningsvis finnas kvar, men det ska läggas ny asfalt. Vid slänten mot Sveas Kafé kommer det byggas en stödmur och det tillkommer ytterligare två parkeringsplatser. Cyklisterna kommer också gynnas med en ny cykelparkering med tak som ska stå nära ingången till biblioteket och kommunhuset.

illustration av torget

En illustration av förändringen av torget, med två nya parkeringsplatser. Illustration: Skoog Arkitekter

Att sätta sig ned på torget kommer också bli bekvämare, då de befintliga bänkarna kommer bytas ut, och det tillkommer även en ny bänkrad vid den nya planteringsytan som kommer rama in torgcirkeln. Arbetet som påbörjas under vecka 34 är den första etappen med att fräscha upp torget. Framöver finns även planer på att lägga ny marksten på gångstråket, uppfräschning ner mot Kuxahallen, ett nytt entrétak till gallerian och sittytor vid parken upp mot Perslundaskolan.

- Från första början var det företagares initiativ att bygga om torget. Det är viktigt för oss som bor här, service och handel, samt företag att vi har ett attraktivt centrum. Torget har varit lite eftersatt och nu kommer vid med enklare medel kunna fräscha upp torget och skapa en mer enhetlig upplevelse med gedigna material, nya planteringar och ny asfalt, säger Mimmi Ekström, näringslivschef i Ockelbo kommun.

Joachim Krüger, Mimmi Ekström och Magnus Jonsson framför torget

Joachim Krüger, kommunchef, Mimmi Ekström, näringslivschef och Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande framför torget som det ser ut i dagsläget.

Första etappen

År 2013 inledde Ockelbo kommun projektet Framtidens centrum då det var tänkt att göra en stor ombyggnad av torget. Men nedläggningen av Swedbanks kontor som gav plats till fler butiker, innebar att kommunen i stället valde att bygga om centrumhuset med den nya gallerian. Att man nu kan påbörja arbetet med torget är något som glädjer föreningen Service & Handel Ockelbo.

- Att vi får ett mer välkomnande centrum är till gagn för service och handeln. Torget i Ockelbo är på ett vis ansiktet för kommunen. Man kan tänka sig in i hur en turist ser, hur denna upplever miljön i Ockelbo. Ser gästen att torget är trevligt, då speglar det synen på hela bygden och man tänker att det här är en aktiv bygd, det tror jag har stor betydelse, säger Kenneth Norén, ordförande för föreningen Service & Handel Ockelbo.

Under byggtiden, med start vecka 34, kommer parkeringen att stängslas in, vilket innebär att man inte kommer kunna parkera på torget. En handikapparkering tillkommer under byggtiden på Torggatan, närmast torgcirkeln. Några parkeringsplatser, tänkt för de som tänker handla, kommer finnas tillgängliga på Perslundaparkeringen under byggtiden.

Företag håller öppet

Biblioteket, kommunhuset, Hotell Baren i Ockelbo, Café Casablanca, Du & Jag, Kundköp, Hårcentrum, Ockelbo Beauty and Wellness, samt thaivagnen Oi's lilla hus kan under byggtiden besökas precis som vanligt. Entrén till Sveas Kafé kommer nås från parkeringen vid Perslundaskolan.

Vecka 44, slutet av oktober och början på november, beräknas arbetet vara färdigt.

Detaljerad ritning av ombyggnationen av torget

Detaljerad ritning av ombyggnationen. Rödmarkerade delar stänglas in under byggtiden. Den grönmarkerade delen hålls öppen för leveranser och för passage till Perslundaparkeringen, fram till vecka 43 då även den asfalteras. Klicka på bilden för att se den i originalstorlek.

2022-08-17