gatulampa med sjöängsvägen i bakgrunden

Nu byter vi ut kommunens gatubelysning

Ger bättre ljus och sparar energi

Nu ska Ockelbo kommun börja byta ut all gatubelysning till modern LED-belysning. Under året inleds arbetet med att byta ut ungefär 2750 äldre belysningsarmaturer, samt nya sträckningar med belysning ur ett trygghetsperspektiv.

Kommunfullmäktige valde den 26 juni att godkänna ett förslag om utökning av investeringsbudget 2023 i ett energi- och besparingsprojekt kring väg- och gatubelysning samt elljusspår. Den stora delen av de ljuskällor som finns i dagens stolpar består av natriumlampor som både innehåller kvicksilver och har en ineffektiv energiförbrukning. Fullmäktige tillförde 12,7 miljoner kronor i syfte att byta ut den befintliga belysningen.

- Det här ligger helt rätt i tiden och vi har ett tydligt hållbarhetstänk. LED-belysningen är betydligt mindre energikrävande och samtidigt som vi sparar på miljön så sparar vi även pengar, säger Torbjörn Pant, teknisk chef i Ockelbo kommun.

Stora besparingar

Bytet av armaturen kommer förenkla drift och underhåll av gatubelysningen. Livslängden på LED är ungefär 6–7 gånger längre än dagens teknik och den kan även skötas digitalt, vilket ger möjligheter att effektivt styra belysningen, samt påverka energiåtgången på distans. Elkostnaderna beräknas minska med nästan 2 miljoner kronor per år när all belysning väl är utbytt, något som kommer att täcka investeringskostnaden.

Trygghetsskapande

LED-lamporna har också bättre ljuskvalitet och kan på så sätt fungera trygghetsskapande längs vägar och allmänna platser. Som en option i besparingsprojektet godkände fullmäktige också investeringar på fem miljoner kronor i syfte att komplettera väg- och gatubelysning i ett trygghetsperspektiv, med mindre kompletteringar av befintliga anläggningar och nya sträckningar.

Ännu ett förslag som godkändes var att tillföra två miljoner kronor för att byta ut armaturer på elljusspåren i Ulvsta, Åmot och Jädraås, där man just nu utreder olika alternativ för hur det ska utföras.

2023-07-24