Christina Morais Juhlin står framför Jätteslide

Nu inventeras invasiva arter i Ockelbo kommun

Se när kommunekologen hittar de invasiva växterna

I våras påbörjade Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning inventeringen av främmande invasiva arter i Ockelbo, Hofors och Sandviken. Under sommaren har förvaltningens kommunekologer rest runt i kommunerna för att få mer information om utbredningen.

Se filmen där kommunekologen Christina Morais Juhlin berättar mer om inventeringen (öppnas på vimeo.com)

Invasiva främmande arter är djur och växter som flyttades, med människans hjälp, från sin ursprungliga miljö och snabbt etablerar sig i sin nya omgivning. De kan orsaka allvarlig skada för vårt ekosystem, infrastrukturen eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhället och enskilda personer.

Invasiva främmande växter som Jätteloka, Jättebalsamin, Blomsterlupin, Vresros, Kanadensiskt gullris och Parkslide sprider sig snabbt över vårt landskap och konkurrerar ut våra inhemska blommor.

Klicka här om du vill veta mer om de invasiva arterna och hur du kan göra för att bekämpa dem. (öppnas på sandviken.se)