alt=""

Nu kan elintensiva företag söka elkostnadsstöd

Från den 6 mars kan du som har ett elintensivt företag ansöka om elkostnadsstöd. Stödet riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och drabbades hårt av höga elpriser förra hösten.

Vem kan ansöka om elkostnadsstöd?

Stödet riktar sig till elintensiva företag i hela Sverige. För att räknas som elintensiv ska ditt företag ha en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021, exklusive uppvärmning.

För att vara berättigad till stöd behöver du också:

  • Ha genomfört eller planerat att genomföra åtgärder för att energieffektivisera under det kommande året.
  • Ha elkostnader för stödperioden (oktober-december 2022) som överstiger en och en halv gånger ditt företags genomsnittspris under 2021.

Som mest kan stödet uppgå till cirka 20 miljoner kronor per företag. För att stödet ska betalas ut ska företagets beräknade stödbelopp uppgå till minst 50 000 kronor.

Hur ansöker jag om elkostnadsstöd?

Du ansöker om elkostnadsstöd hos Energimyndigheten mellan den 6 mars och den 17 april. Ansökningarna handläggs i kronologisk ordning, se till att förbereda det du kan i din ansökan redan nu. Stödet betalas ut sju dagar efter beviljad ansökan.

Hos Energimyndigheten hittar du ett beräkningsverktyg för att kunna räkna ut hur mycket stöd just ditt företag kan få.

All information om elkostnadsstödet och hur ansökan går till hittar du här (öppnas på energimyndigheten.se).

2023-03-09