Ny träffpunkt för personer med kognitiv svikt

Tips och stöd till personer med demenssjukdom eller annan minnesproblematik

Den 22 september öppnar Ockelbo kommun en ny träffpunkt som riktar sig till personer samt anhöriga till någon med kognitiv svikt, som exempelvis demenssjukdom eller annan minnesproblematik. Här kommer man förutom en gemenskap få tips och råd på hur man lättare kan klara av vardagen.

- Att få till exempel en demensdiagnos är fortfarande en sjukdom man gärna inte pratar om, men det är något vi vill ändra på, säger Liselott Kling som är projektledare för demensprojektet ”En god demensvård i kommunen”.

Den nya träffpunkten kommer ha öppet på torsdagar jämna veckor, med invigning den 22 september kl. 14:00 och sedan kommer tiderna att pågå mellan klockan 15:00-18:00.

- En del kanske tycker att tiden inte passar när det är middagsdags, men vi har gjort det så att anhöriga som jobbar också ska ha chansen att komma hit, säger Liselott Kling.

Föreläsningar och tips

Träffpunkten som även fungerar som ett café kommer vara ett bra tillfälle för den med kognitiv svikt att umgås och få sociala kontakter. Men det kommer innehålla mycket mer än fika och gemenskap. Under tillfällena kan man även få ta del av forskning, prova olika hjälpmedel, lyssna på föreläsningar och få annan information om demens och minnesproblematik.

- Att spela spel och fika är ju något som ingår men vi kommer även att bjuda in olika professioner utifrån efterfrågan. Flera olika hjälpmedel och tekniska lösningar som är lättanvända kommer att visas, säger Susanne Jonsson, anhörigstödjare som kommer finnas på plats vid träffarna.

Liselott Kling tillägger att deltagarna själva kommer att få möjlighet att vara med och utforma hur träffarna ska se ut.

- Vi kommer lämna ut en blankett på invigningsdagen där det finns möjlighet till att skriva in sina egna eventuella önskemål och vad man vill få ut av den här träffpunkten. Detta gäller även för anhöriga som får möjlighet att fylla i sina önskemål. Blanketten kan lämnas in anonymt i en postlåda i lokalen. 

bild inifrån träffpunkten med stolar bord och stor tv

Så här ser det ut inne i träffpunkten.

Under projektet ”En god demensvård i kommunen” har Liselott Kling sett att det är ett visst informationsglapp efter att man har fått sin diagnos. Träffpunkten är tänkt att hjälpa till att fylla det tomrummet.

- Vi har den uppfattning att det saknas någonstans att gå, ett gemensamt forum, där det finns möjlighet till tips och idéer på hur man exempelvis kan klara sin vardag i det egna hemmet för att kunna bo kvar så länge som möjligt.

Hoppas inspirera till ett så normalt liv som möjligt

Under träffarna har den som är anhörig eller vän också möjlighet att uträtta sina egna ärenden under tiden och även chansen att lära sig mer hur man bemöter den som har kognitiv svikt och hur man kan stödja denne i vardagen.

Projektansvarig Liselott och anhörigstödjarna Susanne och Åsa kommer att finnas på plats och kan under träffarna hjälpa till med att hitta information till dig eller vägleda dig till rätt instans.

- Vi kommer inte att kunna svara på specifika medicinska frågor men kommer naturligtvis hjälpa till med att försöka hitta svaren säger Liselott Kling och tillägger att man inte ska undvika att söka stöd vid demenssjukdom och minnesproblematik.

- Det är fortfarande en sjukdom man gärna inte pratar om, då det kan upplevas som jobbigt och därför vill vi ändra på det. Kognitiv svikt är en hjärnsjukdom och det är inget normalt åldrande. Vi hoppas att alla ska kunna prata om denna sjukdom och de problem som kan uppstå runt sjukdomen som vilken annan sjukdom som helst. Det finns risk att man blir isolerad i hemmet. Vi hoppas att den här träffpunkten kan inspirera till att leva ett så normalt liv som möjligt med hjälp av exempelvis information om olika minnesträningar och hjälpmedel som kan underlätta vardagen, säger hon.

ingång till träffpunkt

Träffpunkten ligger direkt till vänster efter ingången.

Har ni frågor så kontakta

Anhörigstöd/träffpunkten: Susanne Jonsson, Åsa Lindahl tel: 070-160 56 08

Demensprojektet: Liselott Kling tel: 070-414 14 87

2022-09-19