Banar väg runt Bysjön

Banar väg runt Bysjön

Patrik Landberg är kommunens stigfinnare

Tänk ändå om det fanns en stig att gå längs hela Bysjön runt!
Många har nog tänkt den tanken.
Ockelbopolitikern Marit Rempling (C) har lämnat en motion till fullmäktige i frågan.
Och därför är hon – och många med henne – kanske på väg att få sin önskan uppfylld.

De senaste månaderna har Patrik Landberg på kommunens bygg- och miljöavdelning gjort det; gått runt Bysjön. Och han har gjort det varv på varv med uppdraget att försöka hitta den bästa vägen att ta sig hela vägen runt, så nära vattnet som möjligt – och samtidigt komma fram hyfsat torrskodd.
Med en gps i handen har han plottat ut olika alternativ på sträckning, och till sist kommit fram till ett förslag som verkar passa bäst med tanke på hur naturen ser ut, med hänsyn tagen till markägarna och vad det skulle kosta.
”Det har nog blivit minst fyra hela varv runt sjön. Och däremellan har jag gjort instickare och testat bitar av sträckan”, säger Patrik.

Om stigen går att färdigställa den sträckning som Patrik Landberg kommit fram till skulle den bli cirka 11 kilometer lång.
I vinter ska markägarna som berörs bjudas in till information och diskussion. De största ingreppen det kan bli fråga om är möjligtvis lite röjning, träskyltar som visar vägen och en del spänger där det är våtmark.
”Det handlar inte om en anlagd, grusad gångväg, utan en skyltad stig, så att man kan hitta vägen om man vill ta sig runt sjön”, förtydligar Patrik.
”Långa sträckor finns det redan fina stigar längs vattnet, men där det är för vått att gå får vi svänga upp stigen mot torrare mark genom skogen”, säger Patrik som menar att det inte är någon nackdel att svänga upp från sjön ibland.
”Det är bra med lite variation i terrängen när man vandrar.”

I nuläget beräknas kostnaden för att iordningställa en stig runt Bysjön till drygt 100 000 kronor, inklusive skyltningen.

av Elina Sorri
2014-12-04

Klicka på kartan nedan för att se det rödstreckade förslaget. Bilderna nedan är tagna under Patrik Landbergs sökande efter en bra sträckning runt Bysjön. På vissa ställen finns redan upptrampade stigar att följa, på andra krävs lite röjning eller några spänger. Där det är för vått att gå längs stranden kan stigen dras upp mot torrare mark i skogen eller längs åkerkanter. 


Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

En motion är ett förslag till beslut som lämnas av en ledamot i kommunfullmäktige.
Frågan bereds av berörd förvaltning, innan den återvänder till fullmäktige för beslut.
Det bör ske senast ett år efter det att motionen lämnats in.
När invånare vill lämna förslag till beslut i fullmäktige kallas det medborgarförslag.