Ensamkommande barn blir vuxna

Ensamkommande barn blir vuxna

Del av Bysjöbacke blir utslussningsboende

Under 2015 kommer fem av de pojkar som hittills tagits emot som ensamkommande flyktingbarn på HVB-hemmet Gläntan i Ockelbo att fylla 18 år.
På måndagen beslutade kommunfullmäktige att skapa ett utslussningsboende i Ockelbo. Det blir ungdomarnas mjukstart till ett eget vuxenliv.

Vid 17,5 år gör socialtjänsten en bedömning huruvida de ensamkommande ungdomarna behöver en ”förlängd insats” av kommunen efter sin 18-årsdag. Beslut om en sådan måste fattas innan de blir myndiga och pågår som längst tills ungdomen fyller 21 år.

Till skillnad från HVB-boendet finns det inte personal dygnet runt på ett utslussningsboende, mer eget ansvar läggs på ungdomen. De sköter sitt eget hushåll, med stöttning från en handledare när det behövs. Kommunen tillhandahåller lägenhet och tecknar lägenhetskontraktet.

Ett förslag är att placera utslussningsboendet vid Bysjöbacke (f d Vibacka), vilket skulle kräva nya lösningar för någon av de nuvarande verksamheterna. En enklare ombyggnad behövs också, vilket fastighetsägaren Ockelbogårdar inte ser några hinder för.

De ungdomar som förs över till en utslussning ingår i det avtal kommunen redan har och finansieras därmed av Migrationsverket.

av Elina Sorri
2014-12-15

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17