Här är dina företrädare i Ockelbo

Här är dina företrädare i Ockelbo

Alla namnen i kommunala nämnder och organ

Kommunfullmäktige har valt ledamöter till de olika nämnder, styrelser och organ som har förtroendevalda representanter.
Här följer samtliga ordinarie ledamöter för mandatperioden 2015-2018

Kommunstyrelsen
Magnus Jonsson (S) ordförande och kommunalråd
Anna Engblom Yamdee (S)
Sune Lang (S)
Anna Schönning (S)
Elsie-Britt Eriksson (S)
Sölve Malm (S)
Marit Rempling (C) vice ordförande
Birger Larsson (C)
Bo Stenbeck (FP)
Anders Nordlander (M)
Jonny Lindblom (SD)

Socialnämnden
Bertil Carlsson (S) ordförande
Sarah Andersson (S) vice ordförande
Patrik Jonsson (S)
Karin Vistmyr (S)
Åsa Svärd (S)
Birgitta Åstrand (C)
Magdalena Noaksson (SD)
Stig Mörtman (FP)
Elisabeth Nordlander (M)

Utbildnings- och kulturnämnden
Staffan Nordqvist (S) ordförande
Andreas Byström (S) vice ordförande
Eva Pettersson (S)
Torbjörn Nyholm (S)
Lena Schenström (C)
Inger Kalmering Högberg (C)
Lena Lindkvist (SD)
Barbro Stenbeck (FP)
Mira Rutanen (MP)

Bygg- och miljönämnden
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) ordförande
Tord Horn (S) vice ordförande
Yvonne Wendelius (S)
Jonas Tholén (S)
Ann-Britt Wikman (S)
Per-Olov Olsson (C)
Joel Strömner (SD)
Katarina Bolander (FP)
Martin Sund Svensson (V)

Valnämnden
Tord Horn (S) vice ordförande
Ann-Britt Wikman (S)
Lena Schenström (C) ordförande
Maivi Hedlund (C)
Inga Bergström (MP)
Conny Malmgren (SD)

Revisorer
Anders Steffen (M)
Anna Fencker Lang (S)
Lage Lindgren (S)
Gunnar Larsson (C)
En vakant (SD)

Ledamot till den gemensamma överförmyndarnämnden
Tord Horn (S)

Nämndemän i Gävle tingsrätt
Pia Hemgren Krantz (S)
Carina Nordén (S)
Joachim Krüger (C)
Katarina Bolander (FP)

Ledamot till Stiftelsen Wij Valsverk
En vakant (ersättare är Anita Wikström, C)

Ledamöter till Gästrike Räddningsdirektion
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
Birger Larsson (C)

Ledamot till Inköp Gävleborgs styrelse
Anna Engblom Yamdee (S)

Ledamöter till Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige
Mats Åstrand (S)
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)
Birger Larsson (C)
Niels Hebert (MP)

Ledamot i Kommuninvest ekonomisk förening och ombud till Kommuninvests föreningsstämmor
Magnus Jonsson (S)

Ledamot till den gemensamma nämnden för verksamhetsstöd
Magnus Jonsson (S)

Stämmombud i Förenade småkommuners försäkrings AB
Magnus Jonsson (S)

Stämmombud i Småkom (De små kommunernas samverkan)
Birger Larsson (C)

Ledamot i Gästriklands vattenvårdsförening
Tjänsteman från bygg- och miljöförvaltningen                         

Gode män för fastighetsbildningsförrättningar samt jord- och skogsbruksfrågor

Tätortsfrågor:
Carina Nordén (S)
Per-Olof Uhrus (C)

Jord- och skogsbruksfrågor:
Sune Lang (S)
Jonas Tholén (S)
Per-Olof Uhrus (C)
Katarina Bolander (FP)

Val av ledamöter Stiftelsen Wij Trädgårdar
Lars Sjödin
Lars Krantz
Joachim Krüger
Monica Järnkvist

Ledamöter i Arvodeskommittén
Anna Schönning (S) ordförande
Sune Lang (S) vice ordförande
Bertil Eriksson (M)
Inger Kalmering Högberg (C)
Lena Lindkvist (SD)

Representant till Fiskevårdsförbundet Mitt
Per-Olof Olsson (C)

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17