Kommunen går ihop utan besparingar

Kommunen går ihop utan besparingar

Men marginalerna för det oförutsedda är små

Det behövdes ingen osthyvel i år.
Samtliga verksamheter i Ockelbo kommun kan fortsätta att arbeta ostört under 2015.
”I den meningen är det en stark budget”, säger Magnus Jonsson, kommunalråd (S).

Men marginalerna är inte stora.
Under sitt sammanträde på måndagen klubbade fullmäktige igenom en budget för nästa år som landar på plus 2,6 miljoner, vilket är mindre än tidigare år.
”En anledning är förstås nya Perslundaskolan som vi avsätter upp emot 6 miljoner för under 2015.
Annars hade vi haft ett resultat kring 9-10 miljoner”, konstaterar Magnus Jonsson.
I årsredovisningen för hela kommunkoncernen, där de helägda och delägda kommunala bolagens resultat räknas in, blir överskottet större. Bolagen går på plus och bidrar till att stärka koncernens ekonomi.

Men de kommunala nämnderna bör alltså vara extra noga med att hushålla klokt med sin del av kakan under 2015.
”Samtliga har gjort ett bra jobb hittills och det tror jag man kommer att fortsätta med. Vi kan se i medarbetarenkäterna att de anställda i Ockelbo kommun har bra förståelse för ekonomin och kommunens fastslagna visioner”, säger Magnus.

Kommunens investeringsbudget för 2015 ligger på 10 miljoner, en ökning med 3 miljoner under den senaste femårsperioden.
Här ligger bland annat den kommande omvandlingen av det gamla köket på Perslunda till ett modernt storkök där man kan laga mat från grunden till alla verksamheter i kommunen. Här väntar också ett par miljoner för åtgärder i Gäveränge och Åbyggeby skolor, samt Skånegården där vuxenutbildningen håller till.
”Vi följer den långsiktiga investeringsplanen som var en följd av vår stora skolutredning. De skolor och förskolor vi har ska hålla hög kvalité”, kommenterar Magnus Jonsson.

Förutom att finansiera introduktionen av de nyanlända i Ockelbo stärker Migrationsverket kommunens kassa med det man kallar ”integrationsfrämjande medel”.
”De 2,3 miljonerna lägger vi på verksamheterna i vård, skola, omsorg. Det är där en stor del av integrationsarbetet görs”, säger Magnus Jonsson.

I samband med budgeten togs också andra beslut, som att:
- socialnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till ett trygghetsboende i kvarteret Uret.
- Ockelbo Ryttarförening beviljas amorteringsfrihet under de fyra kommande åren.
- kommunstyrelsen får en egen kassa med 400 000 kronor som kan användas ”för att kunna fatta beslut i brådskande ärenden av mindre betydenhet”.

Folkpartiets och Sverigedemokraternas ledamöter reserverade sig mot både drifts- och investeringsbudgeten.

av Elina Sorri
2014-12-15

FAKTA
Driftbudgeten i Ockelbo kommun omfattar i avrundade tal 319 miljoner, varav:
Kommunstyrelsen - 69 miljoner
Bygg- och miljö - 3,9 miljoner
Utbildning och kultur - 118 miljoner
Socialnämnden - 127 miljoner
Revision - 0,6 miljoner


Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17