Polisen vill komma närmare Ockelboborna

Polisen vill komma närmare Ockelboborna

Samtalade om trafik och trygghet på biblioteket

På torsdagkvällen höll polisen Medborgardialog på biblioteket i Ockelbo.Temat var ”Trafik och trygghet”.

Polisens kommunikationschef Peter Drake, områdespolischef Rolf Sundqvist (de båda på bilden ovan) och områdespoliserna Andreas Bergström och Karin Jelk träffade ett 15-tal Ockelbobor som representerade bland annat föräldraråd, taxinäringen, vägföreningen, handikapporganisationer, PRO med flera.

Hösten 2014 har Polismyndigheten i Gävleborgs län genomfört Medborgardialoger i samtliga kommuner i länet.
Som grund för samtalen använder man resultatet av Trygghetsmätningen 2014. Det som får invånare i de olika kommunerna att känna sig mest otrygga, tas upp för samtal i Medborgardialogen.

För Ockelbos del visade Trygghetsmätningen att Ockelbobor och byarnas invånare känner stor trygghet överlag.
Det som oroar mest är trafiken; att hastighetsbegränsningar och andra trafikregler överlag följs dåligt, vilket ger en känsla av otrygghet och rädsla för olyckor.
Därför hölls fokus på just ”Trafik och trygghet” under samtalet på Ockelbo bibliotek.

Invånare ventilerade oro framför allt för trafiksituationen vid skolorna, men också för smala eller obefintliga trottoarer i samhället, buskörning med olika slags fordon, bristande hänsyn för gående och ridande längs vägarna, förare som sms:ar vid ratten, inte kan högerregeln eller inte håller avstånd. Man saknar cykelbanor, skyltar för övergångsställen och skyltar som uppmanar bilister att sakta farten genom samhället.
Områdespolisen Andreas Bergström beskrev hur han och Karin Jelk arbetar förebyggande med frågorna och samtidigt fick deltagarna ventilera sina funderingar kring polisens närvaro och arbete överlag.

Under 2015 ska polisen skriva en överenskommelse om lokala Medborgarlöften med Ockelbo kommun. Ett Medborgarlöfte innebär att  polisen lägger mer fokus på det som medborgarna tycker är det största problemet i just deras kommun; i Ockelbos fall alltså trafikfrågorna.

av Elina Sorri
2014-12-19

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17