Röda siffror för Wij Trädgårdar

Röda siffror för Wij Trädgårdar

Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde

Wij Trädgårdars ekonomi är i ett bekymmersamt läge.
Bokslutet för 2014 beräknas visa ett underskott på 2,1 miljoner kronor.
Därför har kommunledningen utlyst ett extra sammanträde för kommunstyrelsen den 8 december.

Kallt i juni och mycket varmt i juli. Förväntade 20 000 besökare blev cirka 12 000.
Det är en starkt bidragande orsak till att bolaget Wij Säteri AB kommer att redovisa en förlust med över 2 miljoner för det här året.
Nu krävs snabba åtgärder för att fylla kassan, och se till att röda siffror blir svarta.

När resultatet av sommarsäsongen presenterats för kommunledningen, gavs oberoende konsultföretaget PriceWaterhouseCooper i uppdrag att utreda Wij Trädgårdars ekonomi.
Syftet var att ta fram olika handlingsalternativ för politikerna att ta ställning till när det gäller Wij Trädgårdars framtid.
I rapporten ser PriceWaterhouseCooper möjligheter för Wij Trädgårdar att resa sig och bli en bärkraftig verksamhet – men inte på egen hand.
På kort sikt behöver kassan fyllas för att betala de löpande utgifterna. Utöver det måste bolaget ha kapital nog till publikdragande nysatsningar, och på lång sikt bör Wij Trädgårdar skaffa sig fler samarbetspartners och medfinansiärer, enligt PwC.

Juridiskt bedömer PwC att Ockelbo kommun kan stödja Wij Trädgårdar ekonomiskt, eftersom trädgårdsverksamheten är till gagn för kommuninvånarna.
Kommuner har också rätt att vidta åtgärder som främjar turistnäringen, vilket Wij Trädgårdar utan tvivel gör i Ockelbo. Från 2000 och fram till 2008, då Wij ansågs väletablerat, ökade den turistiska omsättningen i Ockelbo från 63 till 125 miljoner kronor.
Ytterligare ett motiv för kommunen att hjälpa Wij Trädgårdar att överleva ligger i tidigare borgensåtaganden. Skulle bolaget gå i konkurs, kan kommunen förlora över 7 miljoner kronor.

Vid det extra sammanträdet för kommunstyrelsen 8 december har samtliga fullmäktigeledamöter möjlighet att delta.
Under mötet ska bolaget Wij Säteris styrelse berätta om hur man arbetar för att öka besöksantalet, och därmed intäkterna, i framtiden. Det arbetet påbörjades redan i början av årets säsong, under försommaren 2014, med bakgrund av att Wij Trädgårdar redan tidigare visat att man har svårt att stå på egna ben ekonomiskt.
En delvis ny styrelse tog då krafttag i arbetet med att hitta nya intäktskällor och publikdragande arrangemang på Wij Trädgårdar för att stärka besöksmålet under lågsäsong, och över tid. Nyckelpersoner i det arbetet är bland andra Ockelboprofilen Svante Stockselius och Annika Åhnberg, tidigare jordbruksminister.

Styrelsen sätter fokus på flera områden. Främst behöver Wij Trädgårdar fler rum för att utöka sin konferensverksamhet och möjlighet att ta emot gruppresor. Men i planerna ingår också en pedagogisk trädgård för skolklasser, en arena för mässor, och framför allt: att hitta samarbetspartners och medfinansiärer.

Under det extra sammanträdet får också olika aktörer i Ockelbo tillfälle att presentera sin syn på läget för de förtroendevalda. Representanter för föreningarna  Service och handel och Företagarna som företrädare för näringslivet kommer att delta.

Frågan blir därefter hur politikerna kommer att ställa sig till Wij Trädgårdars ekonomiska problem.
”Många av oss politiker i Ockelbo, oavsett politisk färg, ser fördelarna med Wij Trädgårdar. Framför allt har vi en levande handel, mycket tack vare turisterna som besöker oss varje år. Men det är inget lätt beslut vi har framför oss”, kommenterar Magnus Jonsson, kommunalråd (S), och fortsätter:
”Jag är beredd att lägga hela min själ för att hitta en långsiktig lösning, både för kommunen och Wij Trädgårdar. Wij har blivit en mycket stor del av kommunens identitet.”

av Elina Sorri
2014-12-03

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

Wij Trädgårdar är varumärket och besöksmålet.
Stiftelsen Wij Trädgårdar är huvudman för verksamheten.
Det är stiftelsen som driver trädgårdsprojekt i samarbete med Ockelbo kommun.
Wij Säteri AB driver den affärsmässiga delen, med butik, restaurang och biljettförsäljning.

Här kan du läsa mer information om Stiftelsen Wij Trädgårdar och bolaget Wij Säteri AB.

Kontaktpersoner:

Bolaget Wij Säteri AB

VD Hans-Peter Eriksson
0730 - 79 22 12 
hans-peter.eriksson@wij.se 

Styrelsen för Wij Säteri AB

Ordförande Staffan Nordqvist
076-792 60 68
staffan.nordqvist@hotmail.com

Svante Stockselius
070-886 48 30
stockselius@telia.com

Ockelbo kommun

Kommunalråd Magnus Jonsson
070-414 14 01
magnus.jonsson@ockelbo.se 

Kommunchef Lars Sjödin
070-414 14 00
lars.sjodin@ockelbo.se