Tredje valet på tio månader

Tredje valet på tio månader

Lena Schenström leder ett välsmort valmaskineri

Lena Schenström, (C), är valnämndens ordförande i Ockelbo.
Ett extra val 22 mars nästa år skulle innebära att det blir tredje gången på tio månader som hon och valnämnden drar igång ett val i Ockelbo.
”Det kommer att gå bra, vi har fått rutin på det här”, konstaterar Lena.

Stefan Löfven har förvarnat om att regeringen kommer att utlysa extra val 29 december, om den parlamentariska krisen i Sverige inte får en annan lösning innan dess.
”Just nu avvaktar vi, men så snart det kommer ett besked så kallar vi till möte i valnämnden. Det första vi gör då är att boka lokaler för röstningen, bestämma öppettider och börja utse valarbetare”, förklarar Lena Schenström.
Hon betonar att det finns goda rutiner och mycket erfarenhet både i valnämnden och på kommunkontoret när det gäller att organisera val.
”Man har aldrig bytt ut hela valnämnden på en gång. Jag var både ledamot och vice ordförande innan 2010, så man får gott om tid på sig att växa in i uppgiften”, säger Lena.

Som ledare av valnämnden har hon två olika förhållningssätt till ett extra val i mars.
Det ena är hennes personliga syn på att det extra valet utlysts, som politiker. Det andra berör förtroendet att organisera själva valdagen.
”Som ordförande i valnämnden tycker jag att det är stimulerande att få det att fungera”, säger Lena.

Och vad gör valnämnden själv på valdagen?
”Ledamöterna jobbar i vallokalerna. Ordförande och vice ordförande står stand by, redo att hjälpa till om det dyker upp problem. Senaste valet hade vi brist på valförrättare, så då fick vi rycka in. Efteråt är det vår uppgift att leverera rösterna till länsstyrelsen”, berättar Lena.

Valnämnden har ett nära samarbete med Annica Månsson som är nämndsekreterare på kommunledningskontoret. Hon är navet i det administrativa arbetet kring valen.
”Det är en stor apparat som ska fungera med många människor inblandade. Vi får en summa pengar från Valmyndigheten som täcker kostnaderna. Det brukar gå ihop ekonomiskt och medför inga extra kostnader för kommunen”, konstaterar Annica.

FAKTA VALNÄMNDEN
Vid kommunfullmäktigesammanträdet 15 december väljs ledamöterna till kommunstyrelse och övriga nämnder. De nominerade till valnämnden för mandatperioden 2014-2018 är Lena Schenström (C), ordförande, Tord Horn (S), vice ordförande, och ledamöterna Ann-Britt Wikman (S), Maivi Hedlund (C), Inga Bergström (MP). SD har en plats som är vakant tills vidare.

av Elina Sorri
2014-12-05

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

En regering som inte kan driva igenom sin politik kan utlysa ett extra val, som svar på en misstroendeförklaring eller om regeringsbildningen misslyckats.
Extra val kan också genomföras om riksdagen röstat ned talmannens förslag till statsminister fyra gånger.
Extra val bryter inte ordningen för de ordinarie valen.
Ibland används ordet nyval. Det är samma sak, men i Regeringsformen används begreppet extra val.