Wij Trädgårdar får ny chans

Wij Trädgårdar får ny chans

Kommunstyrelsen ger bolaget andrum över vintern

Vi tror på er och kommer att hålla er i handen. Nu börjar vi om.
Så skulle man förenklat kunna sammanfatta kommunstyrelsens besked till Wij Trädgårdar, efter måndagens mangling av bolaget Wij Säteri AB:s ekonomiska bekymmer.

Med protokollets ord är kommunstyrelsens viljeinriktning mer detaljerad, i två satser:
1. Kommunstyrelsen anser att Wij Trädgårdar är av central betydelse för kommunen och regionens framtida utveckling.
2. Kommunstyrelsen ger kommunkontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett eventuellt förvärv av fastigheten Wij 1:110.

Det extra sammanträdet med anledning av årets stora förlust på Wij Trädgårdar hölls som en ”hearing” med olika aktörer.
Enigheten bland regionföreträdare, företagare och politiker var i slutänden total: Wij Trädgårdar är av central betydelse för Ockelbos överlevnad. Parken är ett av regionens viktigaste besöksmål och är värd att kämpa för eftersom den bidrar till avgörande intäkter till företagen inom service och handel, genererar arbetstillfällen och nya småföretag och stärker Ockelbos varumärke.
Flera påpekade också att de projekt som kommunen gått med i som medfinansiärer har betalat sig mångfaldigt i kapital för investeringar och sysselsättning.
Att låta verksamheten gå i konkurs och sätta odlingarna i träda är kort sagt inget alternativ.

PriceWaterhouseCooper fick under hösten uppdraget att utreda Wijs ekonomiska situation, och föreslå åtgärder som både kan vara hållbara och juridiskt korrekta. Där framgår att bolaget Wij Säteri inte har styrkan att äga och förvalta sin fastighet. Därför kan en lösning vara att kommunen köper tillbaka husen och marken som ingår, och istället blir hyresvärd åt bolaget.

Det kortsiktiga problemet med ebb i trädgårdskassan under vintern, kan lösas genom att Wij Säteri AB använder kommunens årliga medfinansiering till samverkansprojektet Under Eken, 900 000 kronor, som ett ”dragspel” under 2015.
”Lars Krantz och vd Hans-Peter Eriksson är delvis anställda av projektet på årsbasis. Vi har inga synpunkter på hur de fördelar finansieringen under året så länge arbetsinsatsen utförs”, kommenterar kommunchefen Lars Sjödin.

Men politikerna har ett förbehåll med kraft för att stötta Wij Trädgårdar under krisen. Man kräver långsiktiga motprestationer i form av förnyelse och utveckling i besöksparken. Både dagsbesök och övernattningar måste öka i antal.
”Och på den punkten känns det väldigt bra nu. Bolaget Wij Säteris styrelse är mycket engagerad och presenterade kraftfulla framtidsplaner under mötet”, kommenterade kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S) efter sammanträdets slut.

Bolagsstyrelsen tog upp fem områden man arbetar med att vidareutveckla.
Svante Stockselius fanns på plats för att vittna om varumärkena Ockelbo och Wij Trädgårdars styrka och betydelse ute i landet. Hans uppgift är att hitta samarbetspartners med ekonomiska muskler, som ser ett värde i att förknippas med det Wij Trädgårdar står för.
Annika Åhnberg redovisade ett långt framåtskridet arbete med ett ”Grönsakslekland”, en temalekplats för barnfamiljer och skolklasser, kopplad till odling, skog och natur. En av förebilderna är Tom Titts experimentverkstad i Södertälje. Till det projektet hoppas den förre jordbruksministern på finansiering från Allmänna arvsfonden.
Lars Krantz presenterade hur en etappvis utbyggnad av övernattningsstugor och konferensverksamheten kan gå till, och avslöjade också planer på att utveckla Wij Trädgårdar till en mässarrangör av rang.
”Och här i Ockelbo har vi redan en organisation som är van att ta emot mängder av besökare: de som arrangerar Ockelbo marknad”, konstaterade han.

Flera politiker, däribland Birger Larsson (C), och Björn Östberg (M), betonade vikten av att ta företagarnas utsträckta hand och bjuda in dem till större delaktighet i Wij Trädgårdars framtida verksamheter.
”Det kommer att krävas fortsatt uthållighet, men det måste vägas mot den potential som finns i Wij Trädgårdar. Vi är överens om att vi gör det klokaste för Ockelbo långsiktigt. Nu finns det möjlighet att köra framåt”, sade Björn Östberg som dock anmälde jäv när det gick till beslut, eftersom han hyr sina företagslokaler av bolaget Wij Säteri.

av Elina Sorri
2014-12-08

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17