Flytt av bygg- och miljöfrågor till Sandviken har utretts färdigt

Flytt av bygg- och miljöfrågor till Sandviken har utretts färdigt

Beslut i Ockelbo kommunfullmäktige 4 maj

Nu finns ett färdigt förslag kring en gemensam samhällsbyggnadsnämnd för Sandviken, Hofors och Ockelbo.
Om de tre kommunernas kommunstyrelser och fullmäktigeförsamlingar klubbar igenom den nya nämnden under våren kommer den att bildas från och med 1 januari 2016.

Ett 60-tal kommuner i Sverige samarbetar redan kring samhällsbyggnadsfrågor. Idén om samverkan mellan kommunerna i Västra Gästrikland har lyfts flera gånger genom åren, och har nu landat i ett konkret förslag.

Syftet med en gemensam nämnd för bygg- och miljöfrågor är främst att invånarna i de tre kommunerna ska få tillgång till ett bredare utbud av tjänster och ökad tillgänglighet till en mer effektiv och rättssäker service.
Verksamheterna inom samhällsplanering står under ständig förändring med ny lagstiftning och nya direktiv. En samordnad organisation blir mer flexibel och kan säkerställa god kompetens inom alla områden.
Hofors och Ockelbo bibehåller enligt förslaget lokal representation på respektive ort under vissa dagar och tider.

För närvarande har de tre kommunernas samhällsförvaltningar cirka 60 anställda (40 i Sandviken, 8,5 i Ockelbo och 11 i Hofors). Samtliga erbjuds anställning i den nya förvaltningen för samhällsbyggnad, och får Sandvikens kommun som arbetsgivare. Personal som inte vill gå över till den nya organisationen ansvarar respektive kommun för.

Enligt förslaget går var och en av kommunerna in i organisationen med sin fastställda budget för 2016. Kostnaderna för införandet av den gemensamma nämnden fördelas procentuellt enligt invånarantalet (Sandviken 71 procent, Hofors 18 procent och Ockelbo 11 procent), likaså tiden för gemensamma aktiviteter och administration i den nya organisationen.
Ett redovisningssystem för handläggningstid införs, där handläggaren bokför tid och kostnad på respektive kommun.

Den gemensamma nämnden föreslås heta Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd, och ha elva ledamöter; fem från Sandviken, tre från Hofors och tre från Ockelbo. Ordförande ska komma från Sandviken, medan vice och andre vice ordföranden ska komma från Hofors och Ockelbo.

Beslut i frågan fattas av respektive kommunstyrelse (KS) och kommunfullmäktige (KF).
Ockelbo: KS 23 april, KF 4 maj.
Hofors: KS och KF 18 maj.
Sandviken: KS 28 april, KF 18 maj.

av Elina Sorri
2015-04-17

(Uppdaterad 2015-05-04: Förslaget om gemensam nämnd antogs av Ockelbo kommunfullmäktige)

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17