Ny detaljplan i Jädraås öppnar för handel och vård

Ny detaljplan i Jädraås öppnar för handel och vård

Kommunstyrelsen antog förslaget - men ny plan för skolan dröjer

Den nya detaljplanen för fastigheterna som i dag inrymmer Jädraöl och Jädraås Herrgård antogs under torsdagen i kommunstyrelsen.

Den nya detaljplanen tillåter bostad, centrumverksamhet och handel på Jädraöls fastighet, och för Jädraås Herrgårds del tillåts förutom bostad och centrumverksamhet även vård. Under begreppet centrumverksamhet ryms bland annat hotell, restaurang eller annan service.

För den del av Jädraöls fastighet där öltillverkningen sker skrivs även tillåtelse för viss industriverksamhet in. Hittills har produktionsanläggningen haft stöd i bygglov, men nu blir detaljplanen överensstämmande med de faktiska förhållandena.  

Länsstyrelsen har lämnat synpunkter på förslaget till ny detaljplan för Jädraås skola, vilka ska utredas vidare. Därför har beslut om delen som gäller skolan skjutits upp.

Den nya detaljplanen ska även godkännas av kommunfullmäktige 4 maj innan den vinner laga kraft.

av Elina Sorri
2015-04-23

(Uppdatering 2015-05-04: Den nya detaljplanen antogs av fullmäktige.)


Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17