Ny naturled mellan Ulvsta och Rönnåsen

Ny naturled mellan Ulvsta och Rönnåsen

4,5 kilometer öppnas för skidor, cykling och vandring

I sommar påbörjas arbetet med att knyta samman Ulvsta friluftsområde med Rönnåsen.
Den nya naturleden blir 4,5 kilometer lång.
”Den ska göras bred nog för att alla ska kunna använda den sida vid sida; som vandrare och cyklister på sommaren”, säger Daniel Persson i Ulvsta friluftsgårds stugkommitté (bilden ovan). 

Ockelbo Skidklubb har i många år funderat på hur ett samarbete med Friluftsfrämjandet på Rönnåsen skulle kunna se ut. Man har saknat en förbindelseled, men också insett värdet av att få nyttja skidbackarnas pistmaskin till prepareringen av längdspåren i Ulvsta.  

De spår som i dag går mellan de båda områden är både branta och på sina håll ganska ogästvänliga och ansträngande. Det nya spåret kommer att anpassas efter barn, äldre och ”glada motionärer”, med tydliga skyltar på flera språk om både allemansrätten och sevärdheter längs vägen. Leden kommer delvis att följa Gästrikeledens sträckning, passera fina skogsområden och klapperstensfält.

 

Tre privata markägare, och Bergvik Skog, är berörda och med på noterna. Det blir en hel del arbete med att fälla träd, ta bort större stenar, jämna till marken och eventuellt lägga ut dräneringsrör.
När leden är färdig övergår skötseln av leden i ett samarbete mellan skidklubben, Ockelbo Orienteringsklubb och Ockelbo kommun. 

Den totala kostnaden för att ställa i ordning leden enligt de olika behoven är beräknad till 300 000 kronor. Medfinansiering sker genom statsbidrag från Naturvårdsverkets satsning på lokal naturvård (LONA) förmedlade av Länsstyrelsen Gävleborg (150 000) och Gästriklands Idrottsförbund (100 000).
I dag beviljade kommunstyrelsen under sitt sammanträde en ansökan om de resterande 50 000 kronor ur potten för visionsmedel. Kommunstyrelsen anser att projektet väl följer andan i kommunens Vision 2020, och därmed kan arbetet börja.  

av Elina Sorri
2015-04-23


Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17