Borgerlig vigsel kostar 624 kronor

Borgerlig vigsel kostar 624 kronor

Från 1 januari 2016 införs en avgift - och ett arvode till vigselförrättaren

Från 1 januari 2016 är en borgerlig vigsel i Ockelbo kommun inte längre avgiftsfri.
Det kommer att kosta 624 kronor att gifta sig borgerligt.

Det har då och då diskuterats om kommunen ska ta ut en avgift för borgerlig vigsel, och även om det ska införas ett kommunalt arvode till vigselförrättaren.  
I takt med att antalet borgerliga vigslar har ökat, har de båda frågorna åter blivit aktuella.

14 december 2015 beslutade fullmäktige att införa både vigselavgift och förrättningsarvode, och att nivån på dem ska baseras på en schablon som utgår ifrån 1 procent av riksdagsmannaarvodet (vilket är ett gängse sätt att fastställa arvoden av olika slag).

Det innebär att en borgerlig vigsel kommer att kosta 624 kronor under 2016, och att vigselförrättaren får samma belopp i arvode per vigsel.

Det är länsstyrelsen som utser vigselförrättare efter förslag från kommunerna.
I Ockelbo kommun är Conny Nilsson utsedd till borgerlig vigselförrättare.

av Elina Sorri
2015-12-16

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17