Förberedelserna för en ishall i full gång

Förberedelserna för en ishall i full gång

7 mars fattas beslut - då står Ockelbo Hockey Club redo att börja bygga

Den som väntar på något gott…
Förverkligandet av en ishall i Ockelbo har onekligen varit en tålamodsprövande historia för ortens hockeyvänner.
Men nu är det utan tvivel något på gång: kommunfullmäktige väntas säga ja till ett investeringsbidrag på 5 miljoner kronor vid sitt nästa sammanträde, 7 mars.
”Allt tyder på att det blir av nu. Om beslutet fattas då är vi beredda att trycka på startknappen direkt”, säger Ockelbo Hockey Clubs (OHC) ordförande, Christian Stark.

Nu finns en konkret tidplan för ishallsbygget i Ockelbo.
Ockelbo kommun och Ockelbo Hockey Club jobbar intensivt sida vid sida för att spaden ska kunna sättas i marken för den första etappen med stommar och tak i mitten av april.

För att politikerna ska kunna säga ja till det investeringsbidrag på 5 miljoner man talat om, krävs ett omfattande faktaunderlag att gå till beslut på.
Gert Dahlkvist, tidigare kommunchef i Ockelbo, är anlitad för det arbetet under sex månader; från oktober till mars.
”Jag fungerar som projektledare i den här förberedande fasen; formulerar ett koncept och en projektbeskrivning, utreder kostnader och raggar externa medel. Jag har även börjat titta på underlag och handlingar för en bygglovsansökan”, förklarar Gert Dahlkvist.

En skrivelse med beslutsunderlag läggs fram på nästa kommunstyrelsesammanträde, 26 januari.
Där väntas ledamöterna ta ett inriktningsbeslut, och i sin tur föreslå kommunfullmäktige att vid sitt nästa sammanträde bifalla ansökan om investeringsbidrag.
Det blir den 7 mars. 

Björn Rosén och Christian Stark i Ockelbo Hockey Club känner att det är nära nu. Klubben förbereder sig för byggstart på senvintern, och hoppas att fullmäktige säger ja till investeringsbidraget i mars. I såfall räknar OHC med att få upp stommar och tak under sommaren i en första etapp. 

7 mars är alltså det datum som Ockelbo Hockey Club väntar på och förbereder sig inför.
Medan kommunen mejslar fram underlag och fattar beslut, jobbar hockeyklubben intensivt med att vara redo för byggstart i samma ögonblick som fullmäktigebeslutet klubbas igenom.
”Vi har kompetensen inom föreningen, så vi har en liten grupp som tagit på sig rollen som byggherre. Det sparar vi väldigt mycket pengar på”, säger Christian.

Han visar en tidplan för de kommande månaderna (se nedan), som redan har inletts med markundersökningar kring rinken. Den fortsätter med projektering, bygglovsansökan, upphandling, kontraktskrivning och genomförande.
OHC är beredda på att börja riva den nuvarande sargen i mars, och att tak och stomme ska vara uppförda i slutet av september.

”Vår tanke har hela tiden varit att det här ska göras i etapper; beroende på hur mycket finansiering vi får in, och för att hockeyn är i full gång under vintern”, säger Christian Stark.
Klubben tänker sig att man kan gå vidare med att resa väggar och lägga ny bottenplatta under sommarhalvåret 2017.
”Kommunens investeringsbidrag är till för att få allt i rullning. Det övertygar övriga finansiärer om att det är ett seriöst projekt. Just nu är det lite moment 22… Många säger: ’Får ni pengar av de andra så får ni pengar av oss också’”, förklarar Christian.

I vintras fick Ockelbo Hockey Club avslag på en ansökan från Allmänna Arvsfonden. Orsaken var att de då framlagda idéerna inte innehöll något som var tillräckligt ”nyskapande”.
Gert Dahlkvist är i färd med en förnyad ansökan hos Arvsfonden, denna gång med en långt framskriden tanke om att göra ishallen till en kombihall för skridskor på vintern och inlines på sommaren.
”Om vi är rätt underrättade finns ingen sådan hall norr om Stockholm. Att kunna använda och hyra ut hallen året om vore till stor nytta för många”, säger Gert.

Att installera så kallad ”No Fall”-utrustning, med fallskyddande selar och linor som löper i skenor under taket, är en annan idé som kan bredda användningen av ishallen. De kan exempelvis nyttjas både av dem som tränar konståkning och av funktionsnedsatta.

Christian Stark är glad över det samarbete och förtroende som råder mellan kommunen och OHC.
”Genom Gerts utredning och investeringsbidraget kan vi komma igång. Därefter blir det vår tur att hålla kostnaderna nere genom att sköta bygget och ordna sponsring. Vi har räknat med att lägga ned minst 6 000 idella arbetstimmar, i olika etapper över flera säsonger, innan vi har en fullvärdig ishall”, säger Christian Stark.

Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, känner sig trygg med att det arbete som pågår kommer att ge önskvärt resultat.
”Jag kan förstå att man tycker att processen tar lång tid, men ett investeringsbidrag på 5 miljoner är ingen liten fråga för Ockelbo kommun. Det råder en total politisk enighet i frågan, men självklart måste vi ändå ha grundligt genomarbetade beslutsunderlag och låta den demokratiska processen ha sin gång.”

Staffan Nordqvist, ordförande i utbildnings- och kulturnämnden, hoppas att hallen kan utvecklas till något mer än en ishall de kommande åren.
”Jag vill gärna se ett hus med många föreningar och aktiviteter, men det är orimligt att tro att vi kan gå hela vägen med en gång”, säger han.

av Elina Sorri
2015-12-16

FAKTA
Ockelbo Hockey Clubs tidplan för projektering och produktion
Nov-dec: Geoteknisk undersökning
Nov-jan: Bygglovshandlingar tas fram
(26 januari: Inriktningsbeslut i kommunstyrelsen)
Feb: Bygglovsansökan lämnas in
Feb: Upphandlingar av material och entreprenader
(7 mars: Investeringsbeslut i kommunfullmäktige, 5 miljoner)
Mars: Kontraktskrivningar med entreprenörer
Mars-april: Produktionsförberedelser, rivning av sarg och bås
April-maj: Markarbeten och fundamentering
Maj-sept: Uppförande av stomme och tak
Oktober: Återställning sarg och bås
Oktober-november: Spolning

Kommunens styrgrupp
Utbildning- och kulturnämndens ordförande Staffan Nordqvist, fritidsintendent Håkan Alkberg, utbildnings- och kulturchef Lotta Wennlund, teknisk chef David Hedman och ekonomichef Joakim Krüger.

Utredare
Gert Dahlkvist, i samarbete med Lena Hammarlund, Föreningsalliansen, och Håkan Alkberg, fritidsintendent.

Byggledning, Ockelbo Hockey Club
Christian Stark, Robert Åberg, Mattias Larsson. 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17