Konst, teater och musik under ett paraply

Konst, teater och musik under ett paraply

"Kulturbryggan" kan sätta fart på kulturlivet i Ockelbo

I Ockelbo finns många engagerade aktörer inom kulturlivet, men möjligheterna för var och en att synas, höras och göra ordentliga avtryck i samhället är begränsade.
Kanske kan det bli en ändring på det, om ”Kulturbryggan” blir verklighet?

På tisdagen beslutade utbildnings- och kulturnämnden i Ockelbo att stödja idén om en gemensam plattform, kallad ”Kulturbryggan”, för aktörer som verkar inom kulturlivet i kommunen.
Tanken är att samarbete ger styrka, och att man på så sätt har större möjligheter att exempelvis söka externa medel till olika projekt som kan lyfta kulturlivet i Ockelbo med byar.

Det första steget tas av utbildnings- och kulturchefen Lotta Wennlund och nämndens ordförande Staffan Nordqvist, med en kommande inbjudan till dialog med dem som verkar inom kulturlivet.
Det handlar både om kommunala verksamheter som bibliotek, skola och kulturskola, ungdomsgården, AME/Integration, äldreomsorg med flera, men också föreningar, studieförbund, Wij Trädgårdar och andra arrangörer av kulturaktiviteter.

Bakgrunden till idén är enkel, enligt ordförande Staffan Nordqvist.
”Att skapa en slags brygga mellan aktörerna i kulturlivet var en av punkterna inom kulturområdet som vi gick till val på senast, så det var dags att börja uppfylla det löftet”, konstaterar han.
Han nämner ett par exempel på vad som skulle kunna åstadkommas genom ett lokalt kultursamarbete.
”Det skulle kunna vara ett utsmyckningsprojekt i kommunen; liknande det som resulterade ibland annat fontänen på torget och busskuren intill i slutet av 90-talet. Eller ett arrangemang med ett tema som de olika aktörerna kunde skapa gemensamt och bidra med varsin del.”
”Men först vill vi förstås höra om de inblandade har intresse av ett sådant samarbete”, tillägger Staffan.

Yngve Gunnarsson är ordförande i Kulturföreningen Konst & Landskap i Ockelbo. Han välkomnar ett samarbete inom kulturlivet i kommunen.
”Jag tror mycket på samverkan, och vet att det är lättare att få medel till projekt när fler aktörer står bakom en ansökan. Vår förening Konst & Landskap deltar också i ett annat regionalt nätverk, ”Gemensamt Gävleborg”, där vi strävar efter ett utbyte mellan aktörer i de olika kommunerna.”
”Det kan å andra sidan vara en risk med att bli för många, om det börjar gå trögt och det inte händer något. Men det får man jobba på då”, säger Yngve Gunnarsson.

av Elina Sorri
2015-12-08

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17