Maria Forsling Jenkes konst ska smycka skolgården

Maria Forsling Jenkes konst ska smycka skolgården

Krysset, Vindsnurran och Vattenpussarna färdiga till sommaren

Sol, vind och regn är teman i Maria Forsling Jenkes konstnärliga utsmyckning som valts ut till Perslundas nya skolgård i Ockelbo.
I två fristående skulpturer och betongplattor på marken, har hon förenat Ockelbos egen historia med både nutid och framtid.  
Vi presenterar härmed Krysset, Vindsnurran och Vattenpussarna!

Uppdraget att utforma skolgårdens konstnärliga utsmyckning annonserades ut i ett par omgångar, vilket gav  jurygruppen 14 bidrag att välja mellan.
Efter många och långa diskussioner, och sluten omröstning i gruppen gick Maria Forsling Jenke segrande ur gallringen. Juryns motivering lyder:
”Krysset, Vindsnurran och Vattenpussarna är ett konstverk i flera delar som i gestaltning och funktion väl motsvarar uppdragsbeskrivningen. Mönster och material har en historisk förankring i Ockelbobygden. Verket är unikt i sitt slag och utformat specifikt för platsen.”

(Bild och beskrivning för vart och ett av konstverken längre ned.)

Uppdraget var oväntat precist i sina önskemål, tycker Maria Forsling Jenke. Naturens krafter skulle lyftas fram, och människans sätt att undersöka och mäta dem, med solur, regnmätare, vindmätare och kompassros.
Å andra sidan blev juryn väldigt nöjd med resultatet. Det är väl genomtänkt, stilrent utfört och har gillats av många på vägen till beslut.
”När det gäller offentlig konst är det alltid en fin balansgång mellan att tilltala så många som möjligt och samtidigt behålla en konstnärlig kvalité som berör”, säger Maria.

Blommönstret som går igen i skulpturer och markstenar har Maria hämtat från ett korsstygnsbroderi på Ockelbodräktens skjortkrage.
”Jag tycker det är spännande att leka med tanken på att ett broderi av en Ockelbo-kvinna har förstorats till en dimension av 2 meter och överförts till en stålskulptur vid en Ockelbo-skola där barn i flera generationer framåt kommer att sätta sina fötter”, säger Maria Forsling Jenke.
”Ett gammalt mönster i nytt format i en annan tid”, summerar hon resultatet.

Och det är inte vilken Ockelbo-kvinna som helst som broderat mönstret som Maria Forsling Jenke har förstorat. Maria har egen lokal förankring i Ockelbo, och det är hennes mormor, Karin Forsling, som sytt dräkten vars broderi hon använt sig av.
Maria är också ordförande i Turbin konsthantverk, konstnärskollektivet som driver butik på Wij Trädgårdar; och har släktgården kvar i Stenbäcken även om hon bor i Gävle.

Maria Forsling Jenke.

Modellerna av konstverken kommer att ställas ut i Ockelbo bibliotek och på Perslundaskolan.
I juni 2016 räknar Maria Forsling Jenke med att Krysset, Vindsnurran och Vattenpussarna är anlagda och resta på Perslundas skolgård.
”Men jag kommer att försöka bli klar tidigare, i maj, innan skolan slutar”, säger Maria som kommer att ta hjälp av bland annat Alderholmens mekaniska för stålarbetena och Pärlans Bygghantverk i Ockelbo för timret.
Att konstverken kommer att slitas och märkas av väder, vind och barn välkomnar hon.
”Det känns bara bra att det kommer till användning”, säger Maria som hoppas att det både klättras och kastas boll på Krysset. 

Jurygruppen bestod bland annat av Stefan Harestad från Johan Skoog arkitekter, lärarrepresentanter, elevrepresentanter, Lars Krantz, trädgårdsmästare på Wij Trädgårdar, Lotta Wennlund, utbildnings- och kulturchef, och Kerstin Olsson, konstansvarig i Ockelbo kommun.
Vid uppförande av offentliga byggnader avsätts pengar i budgeten till konstnärlig utsmyckning. Oftast anammas den så kallade 1 procents-regeln (av den totala budgeten).
Den konstnärliga utsmyckningen av Perslundas skolgård kostar 350 000 kronor.

av Elina Sorri
2015-12-20

De tre konstverken


Krysset (framför matsalen/aulan)
Krysset är både vindskydd, solskydd och en plats för samtal och lek. Krysset bildar fyra små rum att ”gömma” sig i.  Det kan också fungera som bollplank eller klätterväggar.
Väggarna är 2 meter höga och 4,5 meter långa och bildar ett kryss i exakt nord-sydlig/öst-västlig riktning. Den ena väggen består av blankpolerat stål, som reflekterar solljuset och molnens väg på himlen. Ett laserskuret mönster (hämtat från ett korsstygnsbroderi ur Ockelbodräkten), släpper igenom ljuset även till skuggsidan.
Den andra väggen består av grålaserat, handhugget, timmer.

Vindsnurran (intill vägen på västra skolgården)
Vindsnurran är 3 meter hög och gjord av sex smala skärmar i rostfri plåt som är ihopsvetsade till ett kryss. På den övre delen rör sig en snurra i vinden.
Vindsnurran kommer att vara täckt av en plexiglasskiva så att barn inte kan klättra upp på den höga skulpturen.
Vindsnurran har samma blommönster som Krysset.

Vattenpussarna (utspridda på skolgården)
Vattenpussarna är cirka 25 betongplattor med 3 millimeter djupa reliefer, i samma blommönster som Krysset och Vindsnurran. De sprids ut på skolgården mellan befintliga markstenar, placerade lite huller om buller, men till största delen kring skulpturen Krysset.
Efter en regnskur ligger vattnet kvar och bildar mönster i relieferna.  

LÄS MER

Här kan du läsa mer om Maria Forsling Jenkes konstnärsskap och tidigare uppdrag. 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17