Nya trafikregler runt Perslundaskolan

Nya trafikregler runt Perslundaskolan

Målet inför skolstarten: Så lite biltrafik som möjligt

Den 13 januari anländer eleverna i årskurserna 4 till 9, till sin första skoldag på nya Perslunda.
Tills dess kommer några regeländringar att införas i trafiken runt skolan.
Bland annat införs stoppförbud i områdena öster och söder om skolan.

I samband med att vårterminen börjar efter nyår kommer nya trafikregler att gälla runt Perslundaskolan.
På grund av de trånga vägarna runt skolan är förhoppningen att så få elever som möjligt blir lämnade och hämtade i bil.
De som ändå skjutsar barnen till skolan, hänvisas till Perslundaskolans besöksparkering, mellan skolgården och torget, för lämning och hämtning.  

För att undvika trängsel på skolparkeringen, kommer trafiken att styras via påbjuden infart och utfart från Perslundavägen. Vid utfart är det önskvärt att trafiken flyter på söderut, mot Åsgatan. (se figur 1)
 

(Figur 1)

Från Perslundavägen kommer att sättas upp skyltar för påbjuden in- och utfart till och från skolparkeringen, för säkrare lämning och hämtning av skolelever. Denna parkering är inte ämnad för skolpersonal, som i stället hänvisas till de större parkeringarna längs Sjöängsvägen.  

I området närmast öster och söder om skolan införs ett stoppförbud; på Perslundavägen, Skolvägen och Sjöängsvägen. (se figur 2)

(Figur 2)

För mellanstadielever som anländer till fots eller på cykel norrifrån via Perslundavägen, rekommenderas rutinen att välja Sjöbacksvägen, bakom skolan. Elever från Gäveränge har också möjlighet att ta sig till Perslundaskolan med buss. (för tidtabell, se länk nedan)

Elever som ska till mellanstadiedelen av skolan, och kommer gående eller cyklande norrifrån, rekommenderas att ta vägen bakom skolan. 

Många har uppmärksammat att de nya vägtavlorna, som ska påminna om den låga hastigheten genom centrum och över Sundsbron, inte tagits i drift.
Tekniska kontoret har upprepade gånger kontaktat Trafikverket för att skynda på igångsättandet. Några exakta besked om när tavlorna sätts i drift har Ockelbo kommun ännu inte fått.

av Elina Sorri
2015-12-17

Klicka här för Kuxatrafikens tidtabell 13 januari-14 juni

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17