Är du nyfiken på vår nya skola?

Är du nyfiken på vår nya skola?

Prins Daniel inviger skolan under Öppet hus 16 februari

Byggdammet har lagt sig på skolgården och inhägnaderna är nedmonterade.
Den tunga byggtrafiken har tystnat och nu cirkulerar bara enstaka firmabilar i området.
Efter 1,5 års febrilt arbete är den nya Perslundaskolan i Ockelbo i det närmaste klar, och datum för invigningen är spikat: 16 februari.

Direkt efter skolavslutningen i juni 2014 påbörjades tömningen av skolan, inför den stora om- och tillbyggnationen som väntade. Då tedde sig 100 miljoners-projektet nästan övermäktigt för en kommun av Ockelbos storlek; hade man verkligen ekonomi, resurser och kompetens för att gå i land med en så stor investering för framtiden? 

Med hjälp av branschkunnigt yrkesfolk, i synnerhet projektledaren Andreas Östblom på Jonssonconsult i Gävle, har man rott det hela i land.
Ett par gånger har datumet för slutbesiktning skjutits fram; men det ger, såvitt man kan bedöma i dag, inga avgörande fördyringar i slutänden.
Ett fåtal mindre arbetsuppgifter återstår för hantverkarna; de sista elinstallationerna, måleri i idrottshallen och enklare monteringsarbeten till exempel.

Under det kommande jullovet ska skolpersonal, kommunens vaktmästare, och anställda på Arbetsmarknadsenheten med gemensamma krafter genomföra flytten av skolverksamheten till Perslundaskolan, för att den 13 januari öppna portarna för elevernas premiärdag i de nya lokalerna. Då blir det med all säkerhet extra festligt att komma till skolan!
En stor del av eleverna, i årskurserna 4 till 9, har gjort studiebesök i skolan under byggtiden och fått några glimtar av hur nya lektionssalar och uppehållsutrymmen har tagit form.

Den officiella invigningen är nu spikad till tisdag 16 februari. Det blir Öppet hus för allmänheten på kvällstid, kl 17-20. Eleverna skjuter då på sin skoldag för att vara på plats och visa hur de tagit de olika klassrummen och andra utrymmen i bruk.
Prins Daniel har tackat ja till att närvara vid invigningsceremonin. Utöver det utlovas underhållning av Kulturskolans elever, eldshow, guidade turer i skolan, och korvgrillning i den nya utomhushyddan på östra skolgården. Entreprenörer som varit med och uppfört skolan kommer att finnas på plats för att svara på frågor kring bygget.

För dem som inte har möjlighet att delta i evenemanget på kvällen 16 februari, kommer skolförvaltningen att ordna ytterligare en möjlighet för allmänheten att besöka den nya Perslundaskolan. Datum för detta är inte bestämt i nuläget.

Entré och trapphus i den gamla delen av skolan, som blir mellanstadium. Ljudisolerande tak och hiss har installerats. Det ursprungliga smidda räcket har behållits, men kompletterats med tätare pinnar, smidda på orten. 

Alla klassrum har fått nya ekdörrar med tittfönster. Korridorerna i gamla delen är ljusa, fräscha och har fått nya kapphängare. 

Den östra skolgården har bland annat nya gungor, klätterställning och en hydda för lärande utomhus. 

Till vänster ett så kallat öppet lärrum, som eleverna fått färgsätta. Till höger klassrum i mellanstadiedelen. Lärarna beslutade att återgå till skolbänkar med lock, för mindre spring i klassrummen. 

Skolbiblioteket har inretts av bibliotekspersonalen själva. Rummet är långsmalt vilket innebar en utmaning i sig. Snart kommer böckerna!

Länken mellan den gamla och nya delen blir uppehållsrum. 

Elevkaféet har tagits i bruk av de sista hantverkarna på plats. I den nya, stora entrén hänger tre exemplar av "The Egg", lampor formgivna av Lars Bessfelt. 

Den nya matsalen/aulan. Här kommer även Ockelbos kommunfullmäktige att sammanträda. I det anslutande centralköket skiner och blänker den nya utrustningen, här det nya brickbandet till disken. 

Den tillbyggda hörsalen rymmer ett 40-tal åhörare. Nya ljudanläggningar, med hörslinga, har installerats både här och i matsalen/aulan. 

Möbler står på plats sedan en tid. Till vänster kemisalen, med bänkar och stolar i stigande höjd, och till höger träslöjdsalen. 

Ordning och reda bland nya rör och kopplingar. Till höger arkiverade ritningar i mängd!

Inom kort märks lärarnas postfack med namn. Skolpersonalen har sina utrymmen en våning upp i den nybyggda delen av skolan. Till höger en del av uppehållsutrymmet i länken mellan den gamla och den nya delen.

av Elina Sorri
2015-12-11

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17