"Vi vill hjälpa Ockelbo med kompetensförsörjning"

"Vi vill hjälpa Ockelbo med kompetensförsörjning"

Högskolans rektor Maj-Britt Johansson på kommunturné i länet

Högskolan i Gävles rektor, Maj-Britt Johansson, har i år varit ute på turné bland Gävleborgs alla kommuner.
Syftet är att ta reda på hur högskolan kan hjälpa just den enskilda kommunen och dess orter när det gäller framtida styrka och utveckling.
I förra veckan var det Ockelbos tur.

3 december fick Ockelbo besök av högskolans rektor Maj-Britt Johansson.
”Tanken med besöket i Ockelbo, och de andra kommunerna i länet, är att se vad Högskolan kan bidra med för att gynna ortens utveckling. Jag berättar om den utbildning och forskning Högskolan bedriver och undersöker behovet av olika typer av utbildningar för att om möjligt se till att de ingår i högskolans utbildningsutbud”, säger Maj-Britt Johansson.
”Vid företagsbesök vi informera om möjligheten för arbetsgivarna att locka till sig studenter som vill göra examensjobb i deras verksamhet, eller så kallade CO-OP*-studenter, som gör en del av sin utbildning på företagen.” 

Maj-Britt Johansson gjorde två företagsbesök: på verkstadsföretaget Atlings, och teknikföretaget In Situ. På Atlings konstaterade vd Mikael Olofsson att tekniken utvecklas i snabb takt, och att företaget under åren gått igenom både toppar och dalar.
”Vad gäller rekrytering av personal är det svårt att hitta produktionstekniker och konstruktörer”, konstaterade vd Mikael Olofsson.
Atlings har alltid haft internationella kontakter och använder sig av partners och distributörer för att nå kunder. När Maj-Britt Johansson frågar om det finns en oro för att någon ska kopiera deras egen produkt, lyfter Mikael Olofsson fram Atlings styrka:
”De kan aldrig kopiera vårt kunnande”, säger han.
Företaget har haft kontakt med Högskolan i Gävle och presenterat sig för CO-OP-studenter, men de har ännu inte startat något samarbete.

Besök hos Atlings. Vd Mikael Olofsson berättar om företaget. 

På eftermiddagen besöktes företaget In Situ, där vd Björn Östberg visade runt i lokalerna på Wij.
In Situ är ett innovationsinriktat företag som utvecklar och levererar nyckelfärdiga mätsystem för miljömätningar i mark, vatten och luft.
Klimatförändringarna berör alla, och något som Björn Östberg tror blir allt viktigare är tekniklösningar för vattennivåövervakning och strömförsörjning.
In Situs anställda kommer både från orten och utifrån. Han har kontakt och samarbete med högskolan i Gävle och har deltagit på seminarieträffarna inom ”Forskarna på slottet”**.

Whiteboard-anteckningar hos företaget In Situ i Ockelbo.

Vilka intryck och tankar fick högskolans rektor med sig från sitt besök i Ockelbo?
”Mitt intryck av Ockelbo var mycket positivt. Man har gjort satsningar som imponerar i fallet med den nya skolan och torget. De goda kommunikationerna gör det lätt att både pendla in till och ut från Ockelbo. Företagsbesöken gav mig inblick i framgångsrika företag med världen som arbetsfält. Dessutom är Ockelbo en mycket vacker ort där människor verkar trivas”, säger Maj-Britt Johansson.

Vilka framsteg har årets rektorsturné  i länet bidragit till?
”Jag har fått en tydligare bild av länets kommuner och dess utmaningar och förhoppningsvis har kommunernas kunskap om högskolan ökat. Framför allt hoppas jag att kommunerna känner att högskolan har ett genuint intresse att hjälpa till där vi kan, som exempelvis i Ockelbo, där kompetensförsörjning är en stor utmaning. Jag uppskattar stort den dialog som förekommit under besöken”, säger Maj-Britt Johansson.

av Mimmi Ekström och Elina Sorri
2015-12-09

Foto (bilden längst upp): Högskolan/Stéfan Estassy
Övriga bilder: Mimmi Ekström 

FAKTA
Medverkande under dagen
Från Högskolan i Gävle:
Maj-Britt Johansson, rektor, Anna Jansson Åkerson och Anna Bäcklund, samverkansansvariga på akademierna för Hälsa och arbetsliv respektive Utbildning och ekonomi.
Från Ockelbo kommun:
Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, Lars Sjödin, kommunchef, Agneta Wenell, näringslivsutvecklare, Mimmi Ekström, företagsrådgivare.
Företagare Ockelbo:
Mikael Olofsson, Atlings Maskinfabrik AB, Björn Östberg, In Situ Instrument AB.

Till vänster Björn Östberg, In Situ, till höger Mikael Olofsson, Atlings.

*CO-OP-utbildning är en kombination av studier och arbete i samarbete med näringslivet. Högskolan ger flera olika treåriga ingenjörsutbildningar som gjorts fyraåriga genom tillägg med ett års anställning (betald praktik) ute på företag.
Läs mer här http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Utbildningar/Co-op-sidor---Samverkanssidan/Allman-Co-op-puffsida.html

**”Forskarna på slottet” var en seminarieserie som arrangerades av Högskolan i Gävle och Länsstyrelsen Gävleborg med syftet att skapa en mötesplats för forskning och näringsliv.
Läs mer här http://www.hig.se/Ext/Sv/Samverkan/Samverka-med-forskare/Forskarna-pa-slottet-.html

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17