Miljöpartiet överklagar detaljplanen för Äppelbacken

Miljöpartiet överklagar detaljplanen för Äppelbacken

Vill se hårdare prövning av strandskydd och naturvärden

Detaljplanen för de nio tomterna på Äppelbacken nordost om Bysjön överklagas till länsstyrelsen av Miljöpartiet de gröna i Ockelbo.
Partiets företrädare anser att strandskyddet och områdets naturvärden inte har prövats tillräckligt.

Tomternas strandnära läge vid nordöstra Bysjön i Ockelbo är menat att vara attraktivt nog att locka nya invånare till kommunen. Enligt miljöbalken kan ett strandskydd upphävas ”för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området”.
Miljöpartiet i Ockelbo anser att det finns gott om andra områden för bebyggelse; ”Ockelbo kommun har en areal på cirka 1 000 kvadratkilometer” skriver partiet i sin överklagan till länsstyrelsen.

Partiet menar också att förhoppningen om inflyttare till området, som ska leda till ökade skatteintäkter, är just en förhoppning och inte en säkerställd utveckling.
Miljöpartiet saknar också en utredning för konsekvenserna för vatten- och fågellivet kring strandområdet och Bysjön i stort. Man anser även att detaljplanen bör precisera hur allmänheten ska få tillträde till strandpassagen och de planerade bryggorna.

Det som händer nu är att kommunen prövar om överklagandet är juridiskt korrekt.
Om det är det skickas handlingarna till länsstyrelsen, vars jurister går igenom de skäl Miljöpartiet framfört.
Enligt Daniel Ström på länsstyrelsen är genomsnittstiden för handläggning av liknande överklaganden cirka tre månader.

av Elina Sorri
2015-07-06

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17