Klartecken för vägar och vatten till Äppelbackens nio tomter

Klartecken för vägar och vatten till Äppelbackens nio tomter

Politiska besluten fattade - i juli kan markarbetena börja

Nu kan området Äppelbacken i Ockelbo börja byggas.
På måndagen klubbade kommunfullmäktige igenom både detaljplanen och investeringsplanen, och under juli månad beräknas grävarbetena börja.  

Både det slutliga detaljplanebeslutet och ett investeringsbeslut togs på måndagkvällen efter en period av lagstadgat samrådsförfarande och utställande till allmänheten.
Projektet omfattar totalt nio tomter för enfamiljshus, väganslutningar till området och de nya fastigheterna, indragning av VA, el och belysning.

Därmed kan Inköp Gävleborg starta nästa fas i projektet: upphandlingen av markentreprenörer. Anbuden ska vara inne 26 juni, och om inga överklaganden kommer in kan markarbetena i princip påbörjas från 6 juli och framåt. 6 juli är även det datum då detaljplanen vinner laga kraft om den inte överklagas.
Datum för slutbesiktning av de nio byggklara tomterna är i nuläget satt till 31 oktober.

Investeringskostnaden för att ställa i ordning området Äppelbacken har beräknats till 5,5 miljoner, inklusive oförutsedda utgifter. Formerna för tomtförsäljningen utreds för närvarande, likaså prissättningen av tomterna.

Enigheten är stor bland politikerna om att kommunen behöver satsa på nybyggnation i det strandnära området nordost om Bysjön för att möjliggöra tillväxt i Ockelbo; privatpersoner vågar av ekonomiska skäl inte bygga nytt i Ockelbo, om tomterna inte är riktigt attraktiva.
Endast miljöpartiet reserverade sig i fullmäktige.

Hittills har ett 20-tal personer hört av sig till Ockelbo kommun med intresse av att bygga nytt i området. Inom kort kommer marknadsföringen av tomterna att komma igång på allvar.

av Elina Sorri
2015-06-16

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

Är du intresserad av en tomt på Äppelbacken? Kontakta David Hedman, teknisk chef, på tel 0297-554 91 eller 073-726 29 75.

Klicka här för fler lediga tomter i Ockelbo kommun.