Kooperativa lägenheter en lösning för Ockelbo?

Kooperativa lägenheter en lösning för Ockelbo?

Ett alternativt sätt att lösa bostadsbrist på landsorten

Behovet av nya lägenheter växer i Ockelbo.
Men marknaden för nyproduktion är svag; det blir för dyrt att bo i nybyggda lägenheter, både när det gäller hyres- och bostadsrätter.
Men det finns en blandning av de båda boendeformerna som skulle kunna fungera: kooperativa hyresrätter.

De flesta av Sveriges landsbygdskommuner – liksom Ockelbo - sitter i en knivig sits när det gäller bostadsmarknaden. Det saknas lägenheter, men byggföretagen vågar varken satsa på hyresrätter eller bostadsrätter, eftersom hyror och avgifter i nyproduktion blir för dyra; särskilt när månadskostnaden jämförs med vad det kostar att bo i de relativt lågt värderade egnahemmen på landsorten.
Men av olika anledningar, bland annat när åldern tar ut sin rätt, föredrar ändå många att flytta till ett bekvämare boende, närmare service och kommunikationer i centrum. 

Och kanske finns det ändå en lösning för orter av Ockelbos typ. Kooperativa hyresrätter är en blandform av hyresrätt och bostadsrätt där man blir medlem i en kooperativ hyresrättsförening och betalar en insats för sitt boende. Men insatsen är fast, som en deposition, och återbetalas när medlemmen flyttar ut.
Föreningen kan både äga hyresfastigheten själv, eller hyra den av en fastighetsägare.
I båda fallen sätter föreningen själv hyrorna utifrån vad det kostar att driva huset, och medlemmarna har stort medinflytande både när det gäller ekonomi och skötsel.

Ockelbo kommun har nyligen anlitat konsulten Lars Malmgren, landets främste expert på kooperativ hyresrätt, och förre kd-politikern i Gävle Lennart Sjögren, som numera är egen företagare och konsult i frågor som gäller bostadsmarknaden, för en förstudie kring kooperativa hyresrätter som ett alternativ för Ockelbos del.
Boendeformen har provats bland annat i Tomelilla och Nordmaling och Lennart Sjögren konstaterar att konceptet kan vara värt att prova här.

Denna bild och bilden längst upp från Byagården, Tomelilla.
Foto: Utvecklingsbolaget

Så här kan ett byggscenario se ut:
Kommunens förtroendevalda
ger klartecken för att Ockelbo ska satsa på boendeformen.
Kommunen upplåter därefter mark till antingen en byggherre som bygger lägenheter som därefter hyrs i ett block av en nybildad kooperativ hyresrättsförening, eller så låter föreningen själv bygga sin fastighet.
Om byggkostnaden antas uppgå till 22 000 kronor per m2, ger Boverket en kreditgaranti för 16 000 kronor per kvadrat.
Återstår 6 000 kronor per kvadrat av byggkostnaden att läggas på medlemmarna i föreningen som en insats. Om lägenheten till exempel är en trea på 70 kvadratmeter, blir insatsen alltså 420 000 kronor.
Kommunen står för en förlustgaranti via ett kommunalt bolag, exempelvis Ockelbogårdar. Skulle en lägenhet bli tom, och ingen ny medlem står på kö för att flytta in, kan bostadsbolaget hyra ut lägenheten som en hyresrätt.
Den kooperativa hyresrättsföreningen tar ansvar för förvaltning och skötsel; antingen via sina egna medlemmar, eller via avtal med entreprenör. Föreningen sätter själv hyrorna utifrån sina kostnader; vilket ger medlemmarna anledning att driva och vårda fastigheten på bästa sätt.  

Lennart Sjögren har haft löpande kontakt med fokusgrupper i Ockelbo som fått beskriva sitt ”önskeboende”.
”De flesta vill bo i centrum, nära service, kommunikationer, grönområden och vatten”, konstaterar han.
Minst 80 procent av lägenheterna i ett nytt byggprojekt bör vara intecknade av medlemmar i föreningen innan byggstart kan ske.
Enligt Lennart Sjögren har en lokal mäklare gjort bedömningen att cirka 50-60 hushåll i kommunen skulle vara beredda att ganska omgående flytta till lägenhet i centrala Ockelbo.

av Elina Sorri
2015-06-23

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

Här kan du läsa mer om boendeformen kooperativ hyresrätt.

Här kan du läsa mer om bostadsförsörjningsprogrammet i Ockelbo kommun.