Kort om tid för nya entreprenören Samhall

Kort om tid för nya entreprenören Samhall

Därför ligger yttre skötseln efter på kommunens fastigheter

Många hör just nu av sig till Ockelbo kommun och Ockelbogårdar med funderingar kring otillfredsställande underhåll kring fastigheterna, bland annat när det gäller gräsklippning.

Bakgrunden är att den yttre skötseln av Ockelbo kommuns och Ockelbogårdars fastigheter nyligen har varit ämne för en ny upphandling.
Uppdraget gick till Samhall AB som har ansvaret för den yttre skötseln de kommande tre åren för Ockelbo, Jädraås och Lingbo.

Uppstartstiden efter avslutad upphandling för Samhall att organisera underhållsarbetet och skaffa nödvändig maskinpark blev väldigt kort, men från nästa vecka (25) ska Samhall ha kommit igång med sin organisation och sitt uppdrag.

Ockelbo kommun och Ockelbogårdar beklagar de eventuella olägenheter som drabbat invånare och hyresgäster på grund av detta.

Uppdraget för Åmot, de kommande tre åren, gick till Triennium Fastighetsentreprenad AB och de är igång som planerat.

av Elina Sorri
2015-06-10

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17