Ockelbos löften till nästa generation

Ockelbos löften till nästa generation

Så jobbar kommunen för att rädda natur och miljö

Ockelbo kan inte ensam rädda världens miljöproblem.
Men kommunen har lovat att hjälpa till.
I går undertecknades en överenskommelse om lokalt miljöarbete i Ockelbo, mellan bygg- och miljönämndens ordförande Ann-Christin Persson Georgsdotter och landshövding Barbro Holmberg.

Den globala miljöförstöringen fortsätter. Ibland är det lätt att ge upp och tänka att det aldrig kommer att gå; vad spelar det för roll vad vi gör här i Ockelbo, eller Åmot och Lingbo, för det stora hela?
Men allt har betydelse; från att kasta sitt godispapper i en sopkorg i stället för på gräsmattan, till att byta ut oljepannan mot ett miljövänligare alternativ för att värma upp sitt hus.
Miljömål saknas verkligen inte. Det finns internationella, europeiska, nationella och regionala miljömål.
Och i Ockelbo kommun finns lokala miljömål. 

För att det ska bli ”verkstad” har kommunen strukturerat sitt miljöarbete kring en politisk överenskommelse: Vad kan vi göra här och nu? Vilka frågor ska vi prioritera?  Hur ska problemen lösas?
I Miljöprogrammet för Ockelbo kommun, som antogs av fullmäktige i juni 2013, beskrivs de problemområden som man kan, och ska, göra något åt.
Exempel ur programmet är att verka för ett bra nät av gång- och cykelbanor, byta ut bensindrivna bilar mot elbilar, skydda Rönnåsen som naturreservat, utveckla utomhuspedagogiken i skolorna, köpa in mer närproducerad mat, kalka försurade sjöar, åtgärda gamla giftiga deponier, bevara kulturhistorisk värdefulla miljöer och mycket annat.

Länsstyrelsen i Gävleborg, statens förlängda arm i regionen, är angelägen om att kommunerna följer både nationella, regionala och lokala miljömål, och drar sitt strå till stacken.
För att driva arbetet framåt och sätta lite nyttig press på Ockelbo och andra kommuner, bjöd landshövding Barbro Holmberg på onsdagen bland andra in bygg- och miljönämndens ordförande i Ockelbo, Ann-Christin Persson Georgsdotter för att tillsammans skriva under en överenskommelse om vilka miljöåtgärder Ockelbo ska utföra de kommande åren, 2015-2020.

Detta har Ann-Christin Persson Georgsdotter skrivit under på att Ockelbo ska göra under perioden 2015-2020:
- Verka för att Rönnåsen skyddas som naturreservat.
- Verka för att en stig anläggs runt Bysjön.
- Verka för att öka tillgången på bredband.
- Verka för att servicepunkter inrättas i byarna.
- Verka för att lokala utvecklingsplaner tas fram i byarna.
- Öka inköpen av närproducerade livsmedel.
- Uppdatera bevarandeprogrammet av kulturmiljön.
- Ta fram en VA-plan.
- Prioritera och skydda dricksvattenförsörjningen i konkurrens med andra intressen.
- Inventera samtliga avlopp med WC som anlades före 2000. Åtgärda minst 50 procent av de avlopp som visar brister.
- Bilda en gemensam samhällsbyggnadsnämnd med Hofors och Sandviken.
- Fortsätta bedriva energirådgivning med platsbesök. Ha informationsträffar med företagarföreningar.
- Leasa miljöklassade fordon, däribland elbilar.
- Ta fram en plan för hållbar utveckling på skolorna och påbörja genomförandet av den.
- Fortsätta utveckla utomhuspedagogik på förskolor och skolor.
- Verka för att ramavtal som upphandlas ställer miljökrav där detta är relevant.
- Se till att kommunens inköp av ekologiska livsmedel utgör minst 35 procent av det totala inköpet av livsmedel.
- Integrera klimatanpassning i risk- och sårbarhetsanalyser.

Liknande överenskommelser har skrivits under tidigare. Under 2009-2013 genomfördes cirka 60 procent av de totalt 300 överenskomna åtgärderna i Gävleborgs kommuner.
Den gången åtog sig Ockelbo bland annat att göra en översiktsplan för vindkraft, se över rese- och bilpolicyn, bevara flodpärlmusslan i Rännsjöbäcken och påbörja inventeringen av enskilda avlopp.

Andra mål och åtgärder var mer långsiktiga, som att ”arbeta för attraktiva livsmiljöer genom sitt visionsarbete Vision 2020”.
Där ingår ambitionen till exempel att utveckla sjönära boenden genom de så kallade LIS-områdena, eller att förlägga nybyggnation i närheten av befintlig kollektivtrafik.

av Elina Sorri
2015-06-11

(Bilden tagen i Byströmmen, Åmot, av Johan Danbrink)

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

Här kan du läsa Ockelbo kommuns miljöprogram i sin helhet. 

Här kan du läsa mer om de nationella miljömålen i Sverige.