Så ska polisen jobba under Ockelbo Marknad

Så ska polisen jobba under Ockelbo Marknad

Särskilt fokus på att minska flödet av alkohol bland unga

På fredag öppnar Ockelbo Marknad för sina tiotusentals besökare.
Det är en efterlängtad helg och fest för många; startskottet på semestern, återseenden med återvändare, liv och rörelse på byn.
Men dessvärre kommer några att vakna upp efter festkvällarna med dåliga erfarenheter: av fylla och bråk.

Under årets marknad kommer polisen och socialtjänsten att samarbeta kring det som kallas Kronobergsmodellen. Det är en praktisk och systematisk metod som polisen på olika orter använt sig av för att minska antalet våldsbrott bland ungdomar i offentliga miljöer.

Nummer ett är att strypa flödet av alkohol.
”Vi kommer att ingripa mot ungdomar som är berusade, eller bär på alkohol. Vi häller ut alkoholen och ringer föräldrarna som uppmanas att hämta hem sina barn”, säger Rolf Sundqvist, områdespolischef för Ockelbo.  
Även föräldrar till ungdomar som inte bär på alkohol själva, men som hänger med andra som gör det, kommer att kontaktas.
Nummer två är att öka fokuseringen på varifrån alkoholen kommer.
”Vi kommer att ställa frågor om hur de fått tag på alkoholen och lägga pussel utifrån det”, säger Rolf Sundqvist.


Rolf Sundqvist.

På flera håll i Sverige har Kronobergsmodellen gett resultat. Den anmälda våldsbrottsligheten bland ungdomar i offentlig miljö har minskat.  Ungdomar dricker och är berusade mer sällan på offentliga platser och antalet ungdomar som behöver vård för alkoholförgiftning har minskat.

Under Ockelbo Marknad nattvandrar också frivilliga vuxna från Ockelbo som samordnats via Mia Lindblom, ansvarig för Folkhälsa/Brottsförebyggande och ungdomsfrågor i Ockelbo kommun.
Men det är självklart inte bara ungdomar som behöver tittas till under marknadshelgen, polisen uppmärksammar även vuxna som dricker för mycket eller på fel plats.  

av Elina Sorri
2015-06-22

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

Lokala ordningsstadgan i Ockelbo

Inför marknadshelgen påminner polisen om att det är förbjudet att dricka alkohol på offentlig plats i Ockelbo (förutom i samband med tillåten servering) i området begränsat av Åmotsvägen, Södra Åsgatan, Sjöängsvägen, Skolvägen, Perslundavägen samt parken norr om Sundsbron, i området runt järnvägsstationen samt på samtliga förskole- och skolgårdar.
Överträdelse kan leda till böter.