Satsning på bredband via fiber i Ockelbo

Satsning på bredband via fiber i Ockelbo

Nu marknadsför Gavlenet ett erbjudande i centrum

De centrala delarna av Ockelbo har ett fibernät för bredband nedgrävt sedan slutet av 90-talet, men hittills har bara ett fåtal anslutit sin fastighet till nätet.
Nu gör Gavlenet en satsning på marknadsföringen av fibern i centrala Ockelbo.

På tisdagkvällen bjöd Gavlenet in boende och företagare i centrala Ockelbo till ett möte om anslutning till fibernätet. För 14 900 kronor erbjuds de berörda möjligheten att koppla in fibern i sina hus, med rotavdrag blir det ett par tusen kronor billigare.
Ett 15-tal nyfikna kom på mötet och några av dem bestämde sig direkt. Gavlenet planerar att påbörja installationerna efter sommaren.

Curt Ståhlenberg, Gavlenet. 

Regeringens utgångspunkt är att bredband, i dess olika former, ska tillhandahållas av marknaden.
Men på landsbygden finns ingen fungerande marknad för fibernät eftersom infrastrukturen blir dyr när avstånden är långa och kunderna få.
Kommunens ska bevaka och samordna bredbandsfrågorna, och bidra till att skapa förutsättningar för en utbyggnad. Gavlenet är Ockelbos samarbetspartner och operatör på marknaden.

Enligt kommunens bredbandsstrategi, fastslagen av fullmäktige, ska en utbyggnad av fibernätet av börja centralt, där det är tätast mellan människor och företag, och fortsätta ”utåt”.
”Kommunens roll är att styra och prioritera när det gäller att bygga ut så kostnadseffektivt som möjligt”, säger Lotta Sen Thakuri, it-strateg i Ockelbo kommun.

I första skedet går erbjudandet ut till fastighetsägare och företag i centrala Ockelbo, därefter till omkringliggande områden. 

Men hur utbyggnaden går hänger på efterfrågan från kunderna. Det måste finnas ett intresse från fastighetsägare att ansluta sig för att den ska bli av. Gavlenets aktuella erbjudande till fastighetsägarna i centrala Ockelbo är ett sätt att få fart på anslutningarna till det befintliga nätet.
Samma erbjudande kommer så småningom att gå ut till fler områden kring centrala Ockelbo, som Gäveränge och Marstrand.

Det är kommunens roll att styra och prioritera så att fiberutbyggnaden blir så kostnadseffektiv som möjligt. Därför inleder Gavlenet sin marknadsföring där bebyggelsen är tätast. 

I kommunens bredbandsstrategi ställs ett högt mål. 90 procent av hushållen i Ockelbo ska ha tillgång till bredband (oavsett teknik) om minst 100 Mbit år 2020.
Den senaste mätningen av Post- och Telestyrelsen avslöjar att Ockelbo just nu är långt från målet. 2014 hade 18,53 procent tillgång till 100 Mbit. Men det konstateras också att 40,53 procent av hushållen finns ganska nära, inom 354 meter, från det befintliga fibernätet.

Frågan är hur det mobila nätet för bredband utvecklats till år 2020, och hur stor efterfrågan på fiberanslutning egentligen kommer att vara i framtiden.
”Det är en svår bransch att agera i eftersom teknikutvecklingen går så fort och investeringarna på landsbygden är så kostsamma”, säger Lotta Sen Thakuri.

Kommentar:
Regeringens grundläggande ställningstagande när det gäller bredband är att varje medborgare ska ha tillgång till minst 1 Mbit (oavsett teknik) för att kunna nå myndigheter och använda nödvändiga e-tjänster.
Det målet anses uppfyllt i hela Sverige. 

av Elina Sorri
2015-06-04

FAKTA
I Ockelbo kommun finns ett ortssammanbindande stomnät som förbinder Ockelbo med Lingbo, Jädraås, Åmot, Åbyggeby, Stenbäcken och Ulvsta. Det byggdes ut i början av 2000-talet och finansierades till största delen genom stöd från staten och EU. 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

Har du en fastighet eller driver företag i centrala Ockelbo? Är du intresserad av att ansluta dig till fibernätet? 
Kontakta Gavlenet senast 19 juni. 

Villaägare:  Curt Ståhlenberg, Gavlenet, 026-178672, curt.stahlenberg@gavle.se

Företagare och större fastighetsägare: Göran Asplin, 026-178670, goran.asplin@gavle.se

Här kan du läsa mer om bredband i Ockelbo.