Kommunens yttre skötsel gick till Samhall

Kommunens yttre skötsel gick till Samhall

ILA förlorade upphandling - fyra sägs upp i Ockelbo

Det statliga bolaget Samhall beräknas ta över ansvaret för den yttre fastighetsskötseln i Ockelbo kommun från och med 1 juni.
Det blev resultatet av upphandlingen kring det nya avtalet som löper på tre år, plus option på två år till.
ILA som haft uppdraget i Ockelbo senaste sex åren avvecklar sin verksamhet på orten.
Lokalen på Hamrångevägen säljs och fyra fast anställda sägs upp.

För inköp av varor eller tjänster som överstiger 1 miljon kronor sköts upphandlingen av Inköp Gävleborg.  Där har Fredrik Andersson haft ärendet på sitt bord, och han konstaterar att alla elva aktörer som lämnat anbud på den yttre skötseln i Ockelbo kommun, har uppfyllt de formella kvalifikationer som krävs, och att det till sist handlat om prisnivån på anbuden.
Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) ska då det lägsta anbudet tas.

Efter tilldelningsbeslutet, som alltså kom under fredagen 22 maj, har övriga anbudsgivare tio kalenderdagar på sig att begära överprövning. 
Om ingen sådan begäran kommer in blir det statliga aktiebolaget Samhall för Ockelbos del, och Gävleföretaget Triennium för Åmot, som tar över den yttre skötseln.
Uppdelningen av anbuden har enligt Inköp Gävleborg att göra med typerna av underhåll och skötsel; i Åmot är exempelvis snöskottning en större del av det totala behovet än i Ockelbo.

ILA, med säten i Ockelbo och Gävle, visade sig hamna ungefär på mitten av listan av anbudsgivare. I och med att beslutet tagits bestämde sig ILA:s delägare Åke Larsson i Ockelbo att genast avveckla verksamheten på orten och sälja ILA:s lokal på Hamrångevägen.
De senaste sex åren har ILA haft sysselsättning i Ockelbo, men nu blir de fyra fast anställda utan arbete. Åke Larsson är tagen för stunden, men säger att han haft det på känn.
”Jag fick reda på det för en och en halv timme sen så det är nytt på så sätt. Men jag har känt det på mig och är förberedd. Det är sju månader sedan jag varslade om uppsägning och jag kommer att sälja lokalen så fort som möjligt”, säger Åke som är tacksam över att personalen stannat tiden ut.
Förutom de fyra ordinarie anställda har ILA sysselsatt cirka åtta-tio personer för säsongsarbete under somrarna, och ungefär lika många, mestadels för snöskottning, vintertid.

Samhalls närmaste distriktskontor ligger i Gävle. Distriktschefen Jan Tegnér vill avvakta överprövningsperioden på tio dagar, innan han uttalar sig om hur driften kan komma att skötas och om avtalet kan tänkas leda till nyanställningar i Ockelbo.

av Elina Sorri
2015-05-22

FAKTA
Samhall AB
Samhall är ett aktiebolag, Samhall AB, som ägs av svenska staten och lyder under näringslivsdepartementet.
Det grundades 1980 och uppdraget är att skapa meningsfulla och utvecklande jobb för personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. Bolaget tar kunduppdrag i konkurrens med andra företag.
Samhall finns på 200 orter i landet och har 20 000 medarbetare som rekryteras av Arbetsförmedlingen.
Mer information på samhall.se 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17