Ockelbo representerar Sverige i EU

Ockelbo representerar Sverige i EU

Kommunen med i ett samarbete mellan 28 småorter i Europa

Visste du att det finns ett särskilt EU-samarbete mellan små kommuner från samtliga europeiska länder?
Och att det är Ockelbo som representerar Sverige i det som kallas ”Charter of European rural Communities”?

Representanter för vänorterna träffas regelbundet för att lära sig förstå varandras kulturer, prata om vad man kan göra för att hålla landsbygden levande eller lära av varandra i frågor som exempelvis återvinning eller it-utveckling.
Kolindros i Grekland, Bienvenida i Spanien, Nadur på Malta och Cashel på Irland är några av de andra 28 små EU-orterna som är med i projektet. Tisno i Kroatien är den senaste orten som välkomnades.

Monica Åkesson, informatör, och Joachim Krüger, ekonomichef, är Ockelbo kommuns kontaktpersoner i vänortssamarbetet.
En gång per år är det stormöte för alla deltagande orter, med både unga och vuxna representanter. Däremellan delar länderna upp sig i mindre grupper för möten kring olika teman.

I år hålls stormötet i Zagare i Litauen 30 juli-3 augusti. Fyra Ockelboungdomar och sex vuxna från samtliga 28 länder ska mötas i Litauen, där de får bo inackorderade hemma hos litauiska familjer under de dagar mötet pågår.
”Vilka som följer med beror lite på temat. I år handlar ungdomarnas projekt om matsvinn, och då vill vi exempelvis ha kommunens kostchef Katarina Lindström med oss”, nämner Monica Åkesson som exempel.

Det kunde egentligen ha varit vilken liten kommun som helst i Sverige som fått den svenska platsen i vänkedjan. Efter Sveriges inträde i unionen 1995 hade dock Ockelbo turen att bli tillfrågad av sin danska vänort Holmegaard om att delta i samarbetet.
Redan efter två år undrade EU om Ockelbo ville vara värd för ett möte.
”1997 kom deltagare från 14 länder hit till Ockelbo. 2001 organiserade vi ”borgmästarmötet” då representanter för kommunledningen på varje vänort besökte oss. Och 2013 höll vi i ett ungdomsmöte, då på temat hållbar energi”, sammanfattar Monica Åkesson. (bilden nedan)

Ockelbo har utnyttjat sitt medlemskap väl; kommunen har representerat Sverige i samtliga möten i de andra orterna, utom ”bröllopsåret” 2010 då tiden inte räckte till.
”Det är väldigt berikande, särskilt för de ungdomar som deltar. De lär sig mycket om andra länder, och upptäcker att vi inte är så olika varandra ändå. Det blir mer odramatiskt för dem att resa och kanske praktisera eller jobba i Europa”, säger Monica.

Tack vare medlemsskapet i vänkedjan för småkommuner, är Ockelbo den kommun i Sverige som har flest vänorter i de europeiska länderna, samtliga 28.
Ockelbos budget för deltagandet i EU-samarbetet ligger under kommunstyrelsen och är fastställd till 100 000 kronor per år för resor. Uppehället bjuder värdfamiljerna i respektive land sina besökare på.

Här är listan över orter i den europeiska vänkedjan av småorter:
Belgien: Bièvre
Bulgarien: Slivo Pole
Cypern: Lefkara
Danmark: Naestved/Holmegaard
Estland: Pölva
Finland: Kannus
Frankrike: Cissé
Grekland: Kolindros
Irland: Cashel
Italien: Bulcine
Kroatien: Tisno
Lettland: Kandava
Litauen: Zageré
Luxemburg: Troisvierges
Malta: Nadur
Nederländerna: Esch
Polen: Strzyzow
Portugal: Samuel
Rumänien: Ibanesti
Slovakien: Medzev
Slovenien: Moravce
Spanien: Bienvenida
Storbritannien: Desborough
Sverige: Ockelbo
Tjeckien: Stary Poddvorov
Tyskland: Hepstedt
Ungern: Nagycenk
Österrike: Lassee

av Elina Sorri
2015-05-08


Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

9 maj är Europadagen
Europadagen firas till minne av 9 maj 1950, då Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman presenterade ”Schumanplanen” som låg till grund för bildandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, föregångaren till EG (Europeiska gemenskaperna) och till dagens EU.
Syftet vara att bevara freden och skapa välstånd i Europa.
Vid ett toppmöte i Milano 1985 utlyste EG 9 maj till den officiella Europadagen. 

Här kan du läsa mer om den europeiska vänortskedjan för små kommuner