Ockelbo behöver inflyttare - men saknar bostäder

Ockelbo behöver inflyttare - men saknar bostäder

Så ska kommunen stimulera byggandet

Ockelbo behöver fler invånare för att kunna stå på egna ben även i framtiden.
Det finns attraktiva värden i kommunen; korta avstånd mellan människor och platser, ett rikt friluftsliv, ett livligt företagande och ett stort serviceutbud.
Men det saknas bostäder.

Sverige har just nu den snabbaste urbaniseringstakten inom EU; människor flyttar till de stora städerna med universitet, högskolor och en bred arbetsmarknad.
Det gäller även för Gävleborg. I vårt län har samtliga kommuner en minskande befolkning utom Gävle. Om Ockelbo kommun ska överleva som sin egen är det ett måste att vända trenden.
Och de två absolut viktigaste förutsättningarna för att det ska lyckas är tät och pålitlig kollektivtrafik till omkringliggande större orter – och att det byggs fler bostäder.

Ockelbogårdars lägenheter är i princip uthyrda, trots en sjunkande befolkning, vilket beror på att allt fler lever i ensamhushåll. Omsättningen på de få bostadsrätter som finns i Ockelbo är låg. Det som återstår är ett 20-tal egnahem, de flesta i byarna, till salu på mäklarnas sajter.
Det finns byggklara tomter i Ockelbo kommun; både för villor och centrala flerfamiljshus, men ett gemensamt problem på landsbygden är svårigheterna att få ihop kalkylerna för nybyggnation.
Ytterligare en utmaning är att de äldre Ockelboborna blir allt fler; mellan 2014-2023 beräknas gruppen mellan 65-79 år öka med 200 personer i kommunen. Det innebär att fler som inte längre orkar bo i villa men som är pigga nog att sköta om sig själva, vill bo i lägenhet.


Till vänster området Äppelbacken. Här planeras ett tiotal tomter, detaljplanen ligger just nu ute för granskning. Till höger en av Ockelbogårdars fastigheter; Gransäter. 

Ansvaret för bostadsförsörjningen har Ockelbo kommun. På torsdag kommer ett programförslag upp på kommunstyrelsens bord, med målet att skapa fler, och en större variation av bostäder. En bedömning är att det saknas cirka 50 lägenheter för att täcka behovet de närmaste åren.
Här är några av punkterna på att göra-listan:
- Ockelbogårdar AB ska utreda och planera nybyggnation av minst ett flerbostadshus, och utreda möjligheten att ombilda områden till bostadsrätter.
- Kommunen ska arbeta aktivt för att få fler aktörer intresserade av att investera och bygga bostäder i Ockelbo och aktivt marknadsföra tillgängliga tomter.
- Kvarteret Uret ska utvecklas till trygghetsboende för 70+.
- En alternativ boendeform, kooperativa hyresrätter, ska utredas.
- Samarbetet med närliggande kommuner kring planering och marknadsföring av en gemensam bostadsmarknad ska utvecklas.

En ljusning finns i den ökade efterfrågan av bostäder som sprider sig som ringar på vattnet ut från Stockholmsregionen, via Uppsala och Gävle, även till Ockelbo. Det kan göra att byggentreprenörer får upp ögonen för Ockelbos möjligheter.
En annan viktig resurs i Ockelbo är den sjönära landsbygden. I kommunens fleråriga översiktsplan lyftes 13 så kallade LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen), fram som en stark magnet för inflyttning. Bland de 13 områdena nämns exempelvis Måcksjön, Mångeln och Lingan.

Beslut om bostadsförsörjningsprogrammet tas först i kommunstyrelsen 28 maj, och därefter i kommunfullmäktige 15 juni.

av Elina Sorri
2015-05-27

Uppdatering 2015-05-28: Kommunstyrelsen godkände förslaget till bostadsförsörjningsprogram 2015-2018 för vidare antagande i kommunfullmäktige 15 juni. 

FAKTA
I Ockelbo finns 915 hyreslägenheter (varav 683 hos Ockelbogårdar), 35 bostadsrätter, och 1 942 småhus (exklusive fritidshus). (Siffrorna från 2013).

Så bor vi i hushållen 2013 (2012):
1 person 1115 (1096)
2 personer 941 (943)
3 personer 326 (335)
4 personer 220 (245)
5 personer 93 (98)
6 personer 21 (17)
7+ personer 9 (7)

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

Här kan du läsa mer om bostadsförsörjningsprogrammet.