Ockelbos deltidsbrandmän i facklig strid

Ockelbos deltidsbrandmän i facklig strid

Brandmännens Riksförbund varslar om konflikt från 15 juni

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för deltidsbrandmännen i landet har strandat.
Brandmännens Riksförbund och arbetsgivarna SKL och Pacta har inte kommit överens, och nu varslar facket om stridsåtgärder.
Det gäller i såfall samtliga 10 000 deltidsbrandmän i Sverige – även dem i Ockelbo.

Deltidsbrandmännen ställer bland annat krav på semesterrätt, möjlighet till lokalt anpassade schemalösningar och förändrade regler för gravida brandmän.
Deltidsbrandmännen har dessutom haft en sämre löneutveckling i jämförelse med andra kommunanställda, menar facket.
"Vi ser ytterst allvarligt på detta och känner oss tvingade till åtgärder eftersom arbetsgivaren inte lyssnar på oss", skriver Brandmännens Riksförbund på sin webb. 

Kårchef för Ockelbo och stationens cirka 20 brandmän i beredskap är Torbjörn Panth.
”Det här är färskt även för oss som medlemmar, men vi följer utvecklingen och inväntar mer information. Det man kan säga är att åtgärderna är riktade mot vår arbetsgivare och ska inte drabba kommuninvånarna. Operativa räddningstjänstuppdrag och livräddande sjukvårdsuppdrag är undantagna”, säger Torbjörn Panth (bilden nedan).

 

En annan av orsakerna till att brandmannafacket tar striden är att deltidsorganisationen har stora problem att rekrytera personal. Man anser att ett bättre avtal är nödvändigt för att fylla vakanserna ute på landsbygden.
”I Ockelbo har vi hittills, lyckligtvis, varit befriade från det problemet men det kan vara verklighet nästa gång vi står inför rekryteringar. Men det handlar även om att behålla personal eftersom kompetens mycket bygger på erfarenhet i vår yrkesutövning. Omsättningen måste ligga på en hanterbar nivå för att vi inte ska tappa i kvalitet”, säger Torbjörn Panth.

De stridsåtgärder förbundet varslar om är bland annat:
Blockad mot allt arbete förutom räddningstjänstuppdrag samt livräddande sjukvårdsuppdrag.
Blockad av all form av tjänstgöring på tid utanför ordinarie beredskapsschema.
Blockad mot övningar på tid utanför ordinarie beredskapsschema.
Blockad av materielvård. Från blockaden undantas brandmännens personliga säkerhetsutrustning.

Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) och arbetsgivarförbundet Pacta som är brandmännens motpart i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal.
Enligt arbetsgivaransvariga på SKL, Agneta Jönk, är det stor risk att konflikten bryter ut.
I såfall sker det 15 juni kl 06.00.  

av Elina Sorri
2015-05-26 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17