Perslundas sjuor bäst på skogskunskap

Perslundas sjuor bäst på skogskunskap

7B blev Skogens mästare och 7A tog andraplatsen

Tävlingen Skogens mästare arrangeras för landets sjundeklassare av organisationen Skogen i skolan.
Ockelbo tillhör region Dalarna-Gävleborg och i finalen, som gick i Älvdalen 12 maj, tog klass 7B från Perslunda segern och 7A andraplatsen.

Tävlingen är relativt ny, den grundades i Region Jämtland 2011 och sedan dess har fler regioner anslutit sig.
För att kvalificera sig har eleverna skrivit kunskapstest, genomfört och lämnat in rapporter från studiebesök hos företag inom skogsnäringen eller arbetat med skogen som förnyelsebar resurs.

De fyra bästa klasserna i regionen Dalarna-Gävleborg gjorde därefter upp under finaldagen 12 maj på naturbruksgymnasiet i Älvdalen.
Varje klass representerades av två tjejer och två killar. Från Perslundas 7A deltog Izabell Wigren, Ella Åberg, Adam Olsson och Philip Gunnari, och från 7B kom Amanda Westring, Elin Stark, Hugo Hedlund och Martin Vidin.

Finalutmaningen innehöll både teori och praktik, med kunskapsfrågor, stocksågning och planträkning bland annat.
Allra bäst lyckades alltså klass 7B från Perslundaskolan, och näst bäst klass 7A.
Förstapriset är på 10 000 kronor, och en fin pokal, och andrapriset på 5 000 kronor.

Bilden ovan: Amanda Westring, Elin Stark, Hugo Hedlund och Martin Vidin blev Skogens mästare i region Dalarna-Gävleborg. Till vänster Hans-Ove Hansson, Älvdalens utbildningscentrum och till höger Kristin Persdotter, ansvarig för Skogen i Skolan i Dalarna. 

av Elina Sori
2015-05-25

FAKTA
Skogen i skolan (SiS) är ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973. Den pedagogiska idén bygger på att koppla samman teori och praktik.
Syftet är att stimulera till utevistelse, att öka kunskapen och förståelsen kring skogens alla värden, och att öka intresset för skogliga yrken. 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17