Så mycket får din förening i kommunbidrag

Så mycket får din förening i kommunbidrag

Ett 40-tal föreningar delar på 1,3 miljoner kronor

Föreningarna i Ockelbo kommun har ansökt om totalt 6,3 miljoner i bidrag, ur en budget på cirka 1,3 miljoner.
Mest pengar får Ockelbo Ryttarförening, 378 258 kronor, och minst Ockelbo Tennisklubb, 2 000 kronor.

Håkan Alkberg är fritidsintendent på utbildnings- och kulturförvaltningen och har ansvaret för att gå igenom alla ansökningar och göra ett förslag till fördelning av föreningsbidragen.
Beslutet om föreningsbidragen tas i utbildnings- och kulturnämnden, efter diskussioner i nämndens bidragsutskott.

Aktiva föreningar med mycket verksamhet premieras, i synnerhet föreningar med aktiviteter för barn och ungdomar. Övriga skillnader i bidragen beror på hur kostnadskrävande verksamheten är, eller hur dyr driften av anläggningarna är. Det förklarar exempelvis det större bidraget till Ockelbo Ryttarförening.  
Förutom den fastslagna budgeten för föreningsbidrag på 1,3 miljoner, finns också en pott på 80 000 kronor för oförutsedda händelser under året.

En stor post i ansökningarna gäller energianpassning av belysningen i elljusspåren i Ulvsta, Jädraås och Åmot. Den totala kostnaden för de tre friluftsområdena har beräknats till drygt 1,7 miljoner kronor. Halva kostnaden kan sökas hos Riksidrottsförbundet, men summan är för hög för utbildnings- och kulturnämnden och frågan ska lyftas till kommunstyrelsen.

Totalt bidrag till föreningarna 2015 (2014):

IOGT NTO 12 000 (12 000)
Junis UTK 6 000 (4 000)
Jädraås AIK 52 000 (88 773)
Jädraås Byggnadsförening 48 500 (48 500)
Jädraås Bruk 6 000 (7 500)
Föreningen Finnbackens skola 6 000 (14 000)
Friluftsfrämjandet 45 000 (20 000)
Husmodersföreningen 4 000 (4 000)
Driftklubben Häbberg 8 000 (0)
Lingbo Vävstugeförening 4 000 (4 000)
Mobygårdens BF 25 000 (25 000)
Ockelbo Amatörteaterförening 6 000 (7 500)
Ockelbo Basket 36 978 (29 256)
Ockelbo Brukshundklubb 15 000 (12 000)
Ockelbo Hockeyklubb 36 872 (25 444)
Ockelbo IF 39 851 (76 516)
Ockelbo SMK 45 000 (0)
Ockelbo Pistolskytte 3 000 (4 460)
Ockelbo Ryttarförening 378 258 (404 554)
Ockelbo Skoterklubb 16 280 (16 524)
Ockelbo SMU 12 000 (12 000)
Ockelbo Tennisklubb 2 000 (4 500)
Ockelbo UNF 9 452 (8 000)
Ulfsta Fritidsförening 7 000 (7 000)
Ulfsta stugkommitté 40 000 (40 000)
Wij Bågskyttar 10 000 (17 532)
Åbyggeby FK 54 200 (48 900)
Åmotsgårdens BF 20 000 (20 000)
Åmots IF 0 (58 028)
Åmots Skidklubb 13 000 (9 852)
Bygdegårdens FK 4 076 (7 088)
Åmots Jaktskytteklubb 20 000 (23 000)
Ockelbo Släktforskarförening 6 000 (7 500)
Lingbo IF 47 076 (0)
Arkiv Gävleborg 10 000 (10 000)

Summa: 1 300 127 (1 287 361)


I den totala summan ingår följande typer av bidrag:

Investeringsbidrag:
Går till engångsinvesteringar, som ny värmepump eller nytt avlopp.
Ansökningar: 2 385 000.
Att fördela: 151 500.

Jädraås Byggnadsförening (värmepump) 28 500
Åmots Jaktskytteklubb (älgskyttebana) 20 000
Ockelbo OK (tävlingskarta) 50 000
Friluftsfrämjandet (nytt avlopp) 25 000
Åbyggeby Fritidsklubb (skyddsnät) 13 000
SMK Ockelbo (bevattningsanläggning) 15 000
Summa: 151 000.

Verksamhetsbidrag
För exempelvis lokalhyra, telefonabonnemang, planerade arrangemang mm.
Ansökningar: 1 996 881.
Att fördela: 347 000.

Junis UTK 6 000
Jädraås AIK 17 000
Jädraås Bruk 6 000
Husmodersföreningen 4 000
Mobygårdens BF 5 000
Ockelbo Amatörteaterförening 6 000
Ockelbo Basket 12 000
Ockelbo Brukshundklubb 5 000
Ockelbo Hockeyklubb 30 000
Ockelbo IF 30 000
Ockelbo SMK 5 000
Ockelbo Pistolskytte 2 000
Ockelbo Ryttarförening 125 000
Ockelbo Skoterklubb 6 000
Ockelbo SMU 12 000
Ockelbo Tennisklubb 1 000
Ockelbo UNF 8 000
Ulfsta Fritidsförening 7 000
Wij Bågskyttar 10 000
Åbyggeby FK 25 000
Åmots Skidklubb 3 000
Bygdegårdens FK 4 000
Ockelbo Släktforskarförening 6 000
Lingbo IF 12 000
Summa: 347 000

Anläggningsbidrag
Omfattar kostnader för driften av klubbstugor, skyttebanor, bygdegårdar etc.
Ansökningar: 1 918 065.
Att fördela: 751 258.

IOGT NTO 12 000
Jädraås AIK 35 000
Jädraås Byggnadsförening 20 000
Föreningen Finnbackens skola 6 000
Friluftsfrämjandet 20 000
Driftklubben Häbberg 8 000
Lingbo Vävstugeförening 4 000
Mobygårdens BF 20 000
Mörtebo Fritidsklubb 4 000
Ockelbo Atletklubb 12 000
Ockelbo Brukshundklubb 10 000
Ockelbo Föreningsallians 185 000
Ockelbo SMK 25 000
Ockelbo Pistolskytteklubb 1 000
Ockelbo Ryttarförening 253 258
Ockelbo Skoterklubb 10 000
Ockelbo Tennisklubb 1 000
Ulfsta stugkommitté 40 000
Åbyggeby FK 10 000
Åmotsgårdens BF 20 000
Åmots Skidklubb 10 000
Lingbo IF 35 000
Arkiv Gävleborg 10 000
Summa: 751 258

Aktivitetsstöd
Går till föreningar med ungdomsverksamhet  (7-25 år). Bidraget bygger på hur många, och hur ofta, barn och ungdomar deltagit i aktiviteter.
Nio föreningar har ansökt om aktivitetsstöd: Ockelbo Atletklubb, Ockelbo Basket, Ockelbo Hockeyklubb, Ockelbo IF, Ockelbo Skoterklubb, Ockelbo UNF, Åbyggeby FK, Bygdegårdens FK, Lingbo IF. 
Ansökningar: 100 000. (Hälften av summan betalas av Riksidrottsförbundet)
Att fördela: 50 369.

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17