Trollberget i Ekbo nytt naturreservat

Trollberget i Ekbo nytt naturreservat

200-årig skog bevaras för framtiden

Några har redan hittat hit; till den mysiga trollskogen söder om sjön Ekaren.
Nu blir det ett utflyktsmål för alla, med parkeringsplats, nya skyltar och omskötta vandringsstigar.
Det blir se – men inte röra.
Länsstyrelsen Gävleborg har utsett området till Ockelbo kommuns andra naturreservat.

2004 bildade länsstyrelsen det första naturreservatet i Ockelbo kommun. Kroksjö öga är 141 hektar stort och ligger sex kilometer nordväst om Lingbo. (1 hektar är ett område på 100 gånger 100 meter).
I torsdags, 30 april, fattade länsstyrelsen beslut om att bilda det 70 hektar stora Trollbergets naturreservat, cirka 10 kilometer norr om Ockelbo, i den södra änden av sjön Ekaren.

Ockelbo kommun har ställt sig mycket positiv till bildande av reservatet.
”Det känns kul! Det kommer säkert locka till sig en hel del friluftsmänniskor. Bara namnet, Trollberget, är ju en hit”, tycker Karl Johan Berg, miljöinspektör i kommunen.
”Länsstyrelsen har även lyssnat på synpunkten att Stråkbron mellan Ekaren och Översäljaren ska byggas upp igen. Den är hjärtat i reservatet, och utan den blir det som den klyvna Mattisborgen i Ronja Rövardotter, två lika stora delar men med tillgång till bara en del vid varje besök, beroende på från vilket håll man kommer”, säger Karl Johan Berg. 

Skogen är orörd, och den gröna mossan har lagt ett mjukt täcke över marken. Den trolska hänglaven har också fått vaja i fred i vinden. 

Skogen på och kring Trollberget är orörd sedan länge; beståndet är över 100 år, och på sina håll står här mer än 200-år gamla tallar kvar. Död granved har också fått ligga kvar genom decennier, vilket gett grogrund för rödlistade svamparter som rynkskinn och ullticka.
Men det är inte bara naturvärdena som ska bevaras. Även områdets kulturhistoria ska uppmärksammas i sammanhanget.

Under stenåldern var Ekbo täckt av Litorinahavet, föregångare till Östersjön.
Det hindrade inte en lantbrukare från Mo, Jonas Andersson, att hitta stenyxor och stenmejslar i åkrarna när han harvade på 1940-talet.
Man antar att stenåldersmänniskor tappat dem från sina kanoter under färd i det som då måste ha varit en öppen skärgård.

På 1600-talet slog sig svedjefinnarna ned i området. Men här finns också spår från senare fäbodliv. Marken användes då både som betesmark och för virkesuttag. Naturreservatets stig, i öst-västlig riktning, förmodas vara den gamla fäbodstigen.
Under samma tid, från 1895, talas om Trollbergets silvergruva. Och faktum är att det inom reservatet finns ett gammalt schakt, som också har undersökts, men som inte visat att berget ruvar på några större rikedomar.


Till vänster "silverschaktet" och till höger fäbodstigen som visar vägen ned till vattnet. 

Från och med nu är det hur som helst förbjudet att försöka utvinna mineral ur marken. Med reservatsbildningen följer en lång rad förbud mot åverkan, som att gallra eller plocka ved, ta bort stenar eller elda på annan än anvisad plats. Man får inte kalka eller gödsla, köra motorfordon eller rista sina namn i barken på ett träd.
Poängen är just att allt ska bevaras som det ligger, eller som det faller i stormarna.

Men till glädje för allmänheten blir området mer tillgängligt; med ny parkeringsplats, tydlig skyltning, återuppbyggnad av bron vid åmynningen och uppfräschning av rastplatsen och förbättrade möjligheter att stanna till med kanot.

Här ska Stråkbron byggas upp igen, och rastplatsen på andra sidan fräschas upp. 

Det tar sin tid att bilda ett naturreservat. Det var 2011 som markägarnas ombud på Mellanskog kontaktade Skogsstyrelsen om den värdefulla naturmiljön i Ekbo. 2012 inventerade länsstyrelsen området, och samma år gav Naturvårdsverket sitt godkännande för en reservatsbildning.
Hösten 2013 hade länsstyrelsen och markägarna kommit överens om skötseln av Trollberget, som i fortsättningen ska skötas av länsstyrelsen.
Biologen Ida Svartholm på länsstyrelsen har handlagt frågan om naturreservatet, och det formella beslutet togs av länsrådet Veronica Lauritzen.

av Elina Sorri
2015-05-04

Trollbergets naturreservat blir ett fint tillskott till kommunens utflyktsmål.

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17