Annie Roos genusforskar kring Ockelbos företag

Uppsalaforskare borrar sig in i Ockelbos näringsliv

Annie Roos ser på företagande med genusglasögon

Forskaren Annie Roos vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala har fått upp ögonen för Ockelbo.
I fyra år ska hon forska i frågor kring jämställdhet och ojämställdhet i företag på landsbygden, och det är Ockelbos näringsliv som får hennes fulla uppmärksamhet.

De närmaste åren blir det många resor till Ockelbo för Annie Roos. I veckan gjorde hon en av de inledande; denna gång för att delta i ett möte med de kvinnliga företagarnas nätverk, Q.
Ett tiotal av medlemmarna hade mött upp för att bekanta sig med Annie och hennes forskning.
”Jag vill visa hur jämställdhet och ojämställdhet skapas av företag, men också hur det kanske kan skapa företag i sig”, förklarar Annie lite kryptiskt.
”Jag vet att det är svårt att sätta sig in i forskarvärlden. Jag hoppas kunna visa er lite mer praktiska grejer senare”, tillägger hon.

Presentationen laget runt visar att här finns representanter för så skilda näringar som exempelvis hovslageri, webdesign, redovisning och köttproduktion.
”Eftersom entreprenörskap ses som något manligt, och landsbygden också kodas som manlig i viss mån, så är jag bland annat nyfiken på om det blir extra svårt för kvinnor på landet att driva företag”, förklarar Annie.
Det väcker genast en lång och spontan diskussion om kön och företagande. Frågan har inte tagits upp i nätverket tidigare, och det verkar finnas ett uppdämt behov.

”När det började gå riktigt bra och märkas utåt, så var det ingen som ens tänkte att det kunde vara tack vare mitt företag som vi fick råd med saker vi inte gjort innan. Folk trodde att min man hade vunnit på lotteri”, berättar en deltagare.
”När jag ville söka lån till en större bil att ha i jobbet, blev jag ifrågasatt: Räcker det inte med en liten? Mina manliga kollegor med samma yrke behövde aldrig argumentera för en bil med mer utrymme”, berättar en annan.
En deltagare som driver företag tillsammans med sin man får ofta frågan: ”Ja, han jobbar ju… men vad gör du då?”.
Och de flesta nickar instämmande när en av deltagarna säger att kvinnligt företagande på landsbygden ofta betraktas som en hobby, medan männens firmor är ”på riktigt”

Att Annie Roos valde Ockelbo för sin pågående genusforskning har med hennes handledare på SLU att göra, Johan Gaddefors. Han har själv vistats mycket i Ockelbo när han forskat i företagande kring Wij Trädgårdar.
Samtalet med nätverket Q beskriver Annie som en”boost” inför arbetet framöver.
”Det känns jättebra. De är engagerade och har mycket att dela med sig av”, säger Annie.

av Elina Sorri
2015-03-08

FAKTA
Annie Roos är knuten till institutionen för ekonomi vid SLU. Hennes forskning ska mynna ut i en doktorsavhandling.
En avhandling kan göras i en sammanhängande framställning, eller som i Annies fall: i ett antal vetenskapliga artiklar som fogas samman.
Oavsett format ska en akademisk avhandling ha den kvalitet och det nyhetsvärde som krävs för publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter. 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17