Äppelbacken ska det heta

Kan du tänka dig att bo såhär?

Nya bostadsområdet vid Bysjön döpt till Äppelbacken

Nu börjar det bli verklighet av Ockelbos nya bostadsområde, nordost om Bysjön.
Förslaget till detaljplan är färdigt och har lagts ut på samråd.
Området har döpts till Äppelbacken.

Efter samtal med äldre bybor har kommunen bestämt sig för att kalla det nya bostadsområdet för Äppelbacken. Flera av dem har berättat att den stora åkerholmen som ligger centralt i området genom tiderna har kallats för just Äppelbacken.

Bakgrunden till projektet är att det finns stor efterfrågan på tomter i attraktiva lägen.
De 11 planerade tomterna på Äppelbacken kan bidra till inflyttning och befolkningsökning och skulle då främja kommunens utveckling.
Området ligger naturskönt och sjönära cirka 2 kilometer nordväst om centrum, är 4,5 hektar stort och ägs av Ockelbo kommun (förutom marken för tillfartsväg).

Tomterna, som är mellan 1 800-3 100 kvadratmeter stora, har grupperats längs en slingrande grusväg och ha karaktären av en äldre by. Tomterna har olika storlek och bebyggelsen ska anpassas efter varje enskild tomts förutsättningar.
Enligt förslaget ska det ställas höga krav på utformningen av husen, och att det öppna landskapet mot sjön inte stängs igen av höga häckar eller plank.

I planen tas hänsyn till den särskilda kulturmiljön i området. Åkerholmar kommer att bevaras och planförslaget går extra varligt fram med de fornlämningar som hittats i området.
Några av tomterna ligger inom gränsen för strandskydd, det vill säga 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet kommer därför att prövas i detaljplanen.

Förslaget till detaljplan ligger för beskådande på Ockelbo bibliotek, eller här på kommunens websida ockelbo.se. Bygg- och miljöförvaltningen har valt att gå ut med två alternativa plankartor, eftersom det fortfarande råder viss osäkerhet om hur vägen slutligen kan dras på grund av fornlämningarna.

Samrådstiden pågår från 1 till 24 april. När detaljplanen vunnit laga kraft, kan projektering, marknadsföring och genomförandet av projektet börja.

av Elina Sorri
2015-03-31

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

Här kan du läsa mer om detaljplanen för Äppelbacken