Årsredovisning 2014 Ockelbo

10 miljoner plus för Ockelbo

Politikerna gav tummen upp för ekonomichefens bokslut

Bokslutet för 2014 är klart och i dag godkändes årsredovisningen av kommunstyrelsen.
”Det är tillfredsställande att se att det går bra för Ockelbo kommun; att finanserna är okej, och att vi har bra balans”, kommenterar kommunstyrelsens vice ordförande Marit Rempling (C).

2014 gick Ockelbo kommun plus med 9,9 miljoner, mot budgeterade 3,2. Ett överskott som togs emot med glädje av kommunstyrelsens ledamöter.
 ”Det visar att de anställda är väl medvetna om visioner och mål och tar ett stort ansvar för ekonomin”, säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S).

Kommunens eget kapital har stadigt ökat de fem senaste åren, från 59 miljoner till 101 miljoner de senaste fem åren, vilket ger bättre motståndskraft mot sämre tider på lång sikt.
Många minns det svarta året 1997 då kommunens egna kapital var minus 2 miljoner.  Birger Larsson (C) exempelvis, var med under de betydligt svettigare åren.
”Det är otroligt glädjande att se uppgången, när vi haft det problematiskt tidigare”, kommenterade han.
Även likviditeten, de kontanta medlen, har ökat. Vid 2014 års utgång fanns 75 miljoner i kassan, vilket betraktas som en god nivå. Det ökar handlingsutrymmet vid investeringar och underhållsåtgärder.

Samtidigt har kommunens låneskuld minskat från 158 miljoner 2010, till 149 miljoner 2014. Utslaget per kommuninvånare motsvarar det cirka 25 000 kronor.
När de lån kommunen har tillsammans med Ockelbogårdar räknas in, blir skulden däremot den dubbla, 288 miljoner. Det motsvarar cirka 49 000 kronor per invånare, vilket ganska exakt är den genomsnittliga kommunala låneskulden i landet, enligt statistik hos Kommuninvest.
Under 2014 klarade kommunen sina investeringar utan att låna. Man har också amorterat 1,8 procent på sina lån, vilket är över målet på 1 procent.

”Nämndernas förmåga att hålla sina budgetramar är glädjande. Det finns en bra kultur av att hålla i pengarna. Men vi har också haft en del lyckliga omständigheter under 2014, det mesta gick åt rätt håll”, säger ekonomichef Joachim Krüger (bilden längst upp).
Eftersom Ockelbo är en liten kommun, kan ett fåtal ekonomiskt tunga ärenden, inom socialtjänsten till exempel, lätt leda till det drar iväg åt motsatt håll.
En liten, men positiv, nyhet i årsredovisningen är att Bionär Närvärme AB, som ägs av Gävle Energi, Ockelbo kommun och Älvkarleby kommun gemensamt, gör ett resultat som tillåter utdelning till ägarna. För Ockelbos del innebär det 240 000 kronor i kassan.

Trots den positiva trenden, finns all anledning för Ockelbos nämnder och förvaltningar att fortsätta följa budgetramarna lika noggrant i fortsättningen. Åldersstrukturen och de demografiska förändringarna i framtiden blir ansträngande för ekonomin.
”Utan ökade statsbidrag kommer det att innebära stora anpassningar för kommunerna”, menar Joachim Krüger.

av Elina Sorri
2015-03-26

(Uppdaterad 2015-05-04: Årsredovisningen godkändes av kommunfullmäktige.)

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17