Demensplatser utreds på Bysjöstrand

Bysjöstrand behöver fler än 20 demensplatser

Nu utreds möjligheterna till utökning av demensvården

Av de 81 platserna på äldreboendet Bysjöstrand i Ockelbo är 20 vikta för demensvård.
Men det behövs fler.
”Vi har kommit fram till att vi har ytterligare 23 brukare som har demensdiagnos eller demensliknande symtom, som skulle behöva den typen av vård och omsorg”, säger Liselott Kling, enhetschef för Bysjöstrand.

Just nu utreder Liselott Kling, tillsammans med andra berörda tjänstemän på Ockelbo kommun, vilka åtgärder som krävs för att bereda plats för ytterligare en demensavdelning med tio platser.
”En ombyggnation kostar pengar, men framför allt är det utökad bemanning som måste ses över ekonomiskt”, säger hon.

Av de 81 lägenheterna på Bysjöstrand är 20 vikta för demensvård och tio för så kallat korttidsboende där man varvar vistelse i hemmet med tid på äldreboendet. Övriga 51 är ”vanliga” platser.
Inom demensvården är bemanningen 0,8 anställda per brukare, på korttidsboendet 0,7 och i det övriga boendet 0,6.

Under hösten undersöktes hur många som egentligen skulle behöva särskild demensvård på Bysjöstrand, och man kom fram till att 23 av de ”vanliga” brukarna har demensdiagnos eller demensliknande symtom. Det finns med andra ord ett tydligt behov av fler demensplatser.
”Det märks att det blir oroligt på avdelningen, exempelvis i matsalen, när människor som är dementa ska vistas i samma lokaler som de andra. Just nu sätter vi in extrapersonal för att det ska vara lugnt och tryggt för alla, men det är inte hållbart i längden. Som det är nu får de inte rätt omsorg utifrån sin demenssjukdom”, säger Liselott Kling.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska dementa erbjudas ett specifikt anpassat, småskaligt boende med en lugn och hemlik miljö, och ett liv med meningsfullt innehåll och möjlighet att vistas utomhus.
”Bemötandet är det allra viktigaste när det gäller dementa. När någon oroar sig för gården därhemma måste personalen ha tid att prata och trösta och få personen att känna sig trygg. De behöver hållas i gång mer, och om en aktivitet inte blir av för att det saknas personal eller att man inte hinner med så märks det direkt att det oroar, stressar och även väcker aggressivitet hos brukarna.”

Liselott Kling i ett rum på Bysjöstrand som är inrett för att verka lugnande vid oro. 

Olika demensdiagnoser ger olika slags beteenden. Varje person har en egen handlingsplan, med aktiviteter och träning som är anpassad för den egna diagnosen.
”När vi jobbar intensivt enligt handlingsplanen så märker vi tydligt att oron minskar”, säger Liselott Kling.
Om det inte skjuts till nya pengar till fler demensplatser, blir alternativet att dra ned på bemanningen bland de övriga brukarna.
”Det är absolut ingen bra lösning. Alla som kommer hit har stora omvårdnadsbehov. Och de kommer inte att minska. Jag tror att Bysjöstrand kan komma att bli ett rent demensboende om några år”, förutspår Liselott Kling.

av Elina Sorri
2015-03-18

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17