Företagardialogen 2015

Snart knackar de på!

Under en vecka ska 60 Ockelboföretag få personliga kommunbesök

Ockelbo kommun har tidigare legat högt i Svenskt Näringslivs ranking när det gäller företagsklimatet i kommunen.
Men i den senaste mätningen hade Ockelbo sjunkit rejält.
”Nu gör vi ett omtag och satsar stenhårt på våra relationer med företagarna”, säger Agneta Wenell, näringslivsutvecklare i kommunen.

Ockelbo har en stark företagartradition med flera hundra små och medelstora företag.
Kommunen har som mål att ligga bland de 100 bästa i landet i mätningen som Svenskt Näringsliv gör av företagsklimatet i kommunerna varje år.
Under de senaste åren har kommunen tappat placeringar och vid den senaste mätningen låg Ockelbo på 217:e plats bland landets kommuner.

Nu tar näringslivsutvecklare Agneta Wenell tillsammans med kommunledningen ett nytt tag kring kontakterna mellan företagen och kommunen.
Satsningen kallas Företagardialogen. Under 13-17 april ska förtroendevalda från olika nämnder, och tjänstemän från olika förvaltningar, besöka Ockelbos företagare.
Besöken börjar bokas upp kommande vecka; 60 stycken hoppas man hinna med under de fem dagarna.
Kommunföreträdarna har med sig gemensamma frågor som de vill ha svar på; exempelvis vad företagarna har för behov när det gäller rekrytering av personal eller tillgång till bredband.
2003 genomfördes ett liknande upplägg, då varje ledamot i kommunfullmäktige mötte två företagare var.

Bilder från tidigare företagsbesök. Till vänster tillväxtutskottets ledamöter Kerstin Hellberg, Anders Nordlander och Marit Rempling på besök hos Åke Hålén och hans företag Forma Plast. Till höger kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson i samtal med produktionschefen Roine Andersson på Ockelbo Plast. 

”Vi vill stärka relationerna och dialogen mellan företagarna och kommunen, och vi hoppas få reda på vilket stöd de behöver från vår sida. I förlängningen tror vi att det ger en positiv utveckling för företagen i Ockelbo med byar”, säger Agneta Wenell.
På vilket sätt kan Företagardialogen gynna näringslivet och skapa fler arbetstillfällen?
”Får vi bättre kännedom om vad företagen saknar kan vi möta deras behov i ett tidigare skede av deras utveckling”, säger Agneta Wenell.
Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson, (S), välkomnar företagarveckan.
”Vi vill ha en kommun med ett gott företagsklimat, och det här är ett sätt att lära känna företagen bättre och hjälpa dem att utvecklas. Det är viktigt att vi arbetar för att hela kommunens organisation har en företagsvänlig attityd i sitt arbete”, säger Magnus Jonsson.

Efter den intensiva besöksveckan i april fortsätter Företagardialogen med en påhälsning i veckan hos företagen i Ockelbo och byarna.
De besöken kommer att dokumenteras i så kallade Dialogbrev, som blir ett slags nyhetsbrev med en beskrivning av företaget och dess verksamhet.
”Det kommer att öka kännedomen företagarna emellan, vilket kan stärka samarbete och utveckling ytterligare”, säger Agneta Wenell, som hoppas att Företagardialogen kan bli ett årligen återkommande arrangemang i Ockelbo.

av Elina Sorri
2015-03-19

Bilden längst upp, från vänster: Agneta Wenell, näringslivsutvecklare, Lars Sjödin, kommunchef, Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S), och Mimmi Ekström, företagsrådgivare.

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17